Brandskydd i hemmet 

Vårt hem är vår trygghet, här ska vi känna oss trygga när vi umgås med familjen och vänner. Vi har samlat information om vad du bör tänka på i hemmet för att förebygga brand och hur du ska agera om olyckan väl är framme.

Brandskydd

En billig och bra livvakt är en brandvarnare. Det är lag på att brandvarnare måste finnas i (bostadshus och - lägenheter) varje bostad, även fritidsbostäder. Minimikravet är en brandvarnare per våningsplan och placerade så att sovande personer väcks av alarmsignalen vilket innebär att det ofta behövs flera i egnahemshus.

Lär dig också hur brandfiltar och handbrandsläckare skall användas, det kan vara till stor nytta då olyckan är framme. Brandfilt är något vi alltid rekommenderar, minst en i varje bostad. Handbrandsläckare är väldigt effektiva som första insats och bör finnas i varje bostadshus. Har du långt till närmaste brandkår kanske det är bra att utöver detta ytterligare se komplettera ditt brandskydd och din släckutrustning.

Kontrollera en extra gång

När du lämnar hemmet, ta som vana att alltid kontrollera att du inte glömt på levande ljus, spisplattor och strykjärn. Lämna heller aldrig diskmaskinen eller tvättmaskinen utan tillsyn då den är i gång.

Checklista för att göra ditt hem brandsäkert

För att uppnå en god täckningsgrad enligt lag bör minst en brandvarnare placeras på varje plan som innehåller utrymmen där man vistas mer än tillfälligt. Brandvarnare bör placeras i, eller utanför, varje rum för sovande personer. Om trappor förekommer bör brandvarnare även placeras i utrymmet direkt ovanför trappan.

Vi rekommenderar minst en 6 kilos pulversläckare per byggnad.

Med en brandfilt kan du kväva mindre bränder i kläder, möbler och på spisen. 

Med en brandstege har du möjlighet att ta dig ut även om elden blockerar den vanliga utgången.

I Ömsens skadeförebyggande paket ingår spisvakten om du har ditt boningshus försäkrat med vår hemförsäkring.

Läs mer på  www.safera.com

För dig som bor i flerfamiljshus

Brand i trapphus kan orsakas av slarv eller skadegörelse. Det är allvarligt eftersom trapphuset är en utrymningsväg.

 • Håll rent från brännbart material som barnvagnar, tidningar och kartonger i trapphuset.
   
 • Håll vind, källare och garage låsta. Det minskar risken för anlagda bränder.
   
 • Brinner det i din lägenhet – ta dig ut och stäng dörren efter dig. Då sprider sig inte branden och den giftiga röken ut i trapphuset lika fort.
   
 • Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus! Brinner det hos någon annan och trapphuset är rökfyllt – stanna i din lägenhet och larma 112.

Minska risken för bränder

Många bränder börjar på spisen. Att något står och kokar torrt är en vanlig brandorsak. Fett och oljor kan börja brinna när temperaturen blir för hög. Dessutom är köket en plats där vi har mycket elektrisk utrustning som också utgör en risk.
Här är några saker du kan göra för att se till att branden inte bryter ut hemma hos dig.

 •  Lämna inte något på spisen när du går ut från köket.
   
 • Håll köksfläkten så ren som möjligt för att minska brandfaran. Tänk på att rengöra fett- och kolfilter.
   
 • Investera i automatisk övervakning av spisen, en så kallad spisvakt som stänger av spisen innan en brandfarlig situation uppstår.
   
 • Skaffa en timer till hushållsapparaterna.
   
 • Damma av både kyl och frys minst en gång om året.
   
 • Låt inte torktumlare, tvätt- eller diskmaskin vara på när du går hemifrån eller på natten.
   
 • Ta för vana att dra ut stickkontakten när du använt brödrosten och strykjärnet.

Släck aldrig en brand på en köksspis med vatten!

En orsak till att antalet bränder i hemmet ökar, är att vi har så mycket elektronik omkring oss. Det finns flera saker du kan göra för att minska risken för elbränder.

 • Ersätt skarvsladdar med fast installation så får du ökad säkerhet.
   
 • Installera en jordfelsbrytare. Den känner summan av alla läckströmmar inklusive felströmmar.
   
 • Montera helst flera jordfelsbrytare i elcentralen för att undvika att den löser ut vid normal användning.
   
 • Elinstallation, datorer och annan hemelektronik bör skyddas med åskskydd fast installerat vid mätarskåp eller elcentral.
   
 • Laddning av elektronikprodukter laddas med CE-märkt laddare på ett hårt underlag.

Lysrörsarmaturer, halogenlampor och vanliga glödlampor kan alla starta bränder. Här är vad du bör tänka på för att minska riskerna.

 • Byt ut blinkande lysrör. När lysröret inte tänds utan börjar blinka blir delar av armaturen överbelastad med upphettning som följd.
   
 • Montera helst flera jordfelsbrytare i elcentralen för att undvika att den löser ut vid normal användning.
   
 • Elinstallation, datorer och annan hemelektronik bör skyddas med åskskydd fast installerat vid mätarskåp eller elcentral.

Har du vedkamin, öppen spis, eller kakelugn? Den skapar trivsel och värme men kan också vara en brandfara. Det här är vad du bör tänka på för att minska riskerna och elda säkert.

 • En eldstad är till för att värma just det utrymme där den är placerad. Där ska du inte elda för mycket och för länge. Normalt ska du bara elda 2 – 4 kilo ved per gång.
   
 • Golvytan under eldstaden måste vara av brandhärdigt material.
   
 • Den heta röken måste kunna transporteras bort på ett säkert sätt. Om du eldar med ved måste den vara riktigt torr. Fuktig ved avger tjära som fastnar i skorsten och kamin. Även pellets och briketter ska vara riktigt torra.
   
 • Tilluftskanalen ska vara dimensionerad så att den ger tillräcklig luftmängd i förhållande till förbränningen.
   
 • Glödrester kan finnas kvar i askan i en vecka. Skaffa därför en askhink i plåt, med ett tättslutande lock och ställ den på ett brandhärdigt material.
   
 • Ett gnistgaller skyddar mot hoppande gnistor som kan antända golv och mattor.
   
 • Om du använder eldstaden som primär värmekälla bör den sotas varje år. Använder du den som sekundär värmekälla räcker det med vart fjärde år.
Safera håller koll på din spis
Rädda, varna, larma, släck

Varna och rädda dem som är i fara och lämna genast bostaden om branden är för stor för att du själv ska kunna göra något.

Ring 112