Snöröjning från tak

Snö och is på taket kan ställa till problem för många husägare. Tänk på att snö på tak blir väldigt tung speciellt vid töväder. Ta bort snön på ett säkert sätt och aldrig ensam, säkerheten är mycket viktig för den som skottar men även för de som vistas nere på marken. Det är stor risk för läckage när is smälter på tak. Hängrännor och stuprör kan även skadas av tung snö och is.

Viktigt att komma ihåg är att även balkonger, små tak, växthus och altantak som ofta är lite svagare i konstruktionen behöver röjas från snön. Det är alltid fastighetsägaren som är ansvarig för snö eller isras om en olycka inträffar och ansvarar för att sätta upp skyltar och varna för nerfallande snö eller is.

Tänk på

  • Snömängder och temperaturskillnader i kombination med husets taklutning och övriga egenskaper skapar på vintern risk för istappar och snöras. Det är fastighetsägarens ansvar att bevaka och bedöma när ett tak behöver skottas.
  • Fastighetsägaren ansvarar även för att varna för nerfallande snö och is från taket genom att sätta upp avspärrningar och varningsskyltar.
  • Inför snöskottning från tak är det viktigt att vara medveten om de risker som finns. Det är viktigt att skottningen genomförs på ett sätt som är säkert för de som skottar och för eventuella förbipasserande, samt inte minst för själva tak- och byggnadskonstruktionen.
  • Om du är osäker på hur takskottningen ska genomföras på ett säkert sätt bör du anlita professionella snöröjare. De vet hur ett tak ska skottas både för att undvika olyckor och för att inte äventyra konstruktionen.
  • Se upp med var snön hamnar när den skottas ned från taket. Intilliggande tak, andra byggnader eller fordon kan skadas.
  • Undvik att sätta stora mängder snö i rörelse samtidigt. En orsak till att detta händer är att skottning sker i rännor parallellt med taknocken. Skotta istället rännor vinkelrätt från nocken ner mot takfoten.
  • Taket ska skottas med tanke på jämn viktfördelning under skottningen. Snedfördelning kan göra mer skada än en större jämnt fördelad last.
  • Om all snö avlägsnas är det lätt att skada papp, plåt och tegel. Lämna lite snö på taket (10 centimeter).
  • Skotta taket i remsor och skotta på båda sidor om nock samtidigt. Starta cirka 2 m in från gavlar och skotta en cirka 2 m bred remsa från nock och ner till takfot. Skotta sedan remsor med cirka 5 m mellanrum längs hela taket. När det är gjort kan man skotta av kvarvarande remsor. 
Växthus

Det är viktigt att rensa växthusets tak från snö regelbundet så det inte läggs lager på lager av tinad och frusen snö kvar och tynger. Större mängder snö som ligger runt och på växthuset ska alltid avlägsnas.