Just nu är skadeavdelningen för frivilliga personförsäkringar hårt belastad, vilket kan förlänga handläggningstiderna.

Nyheter och Pressmeddelanden

Omval och nyval i Ömsens Förvaltningsråd

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag har hållit ordinarie bolagsstämma den 28 april på Alancia Kultur och Kongress där över två hundra delägare deltog. Stämman godkände bokslutet för 2021 samt beviljade...

Hundratals delägare kommer till Ömsens stämma

Pressmeddelande 27.4.2022 Imorgon torsdagen den 28 april kl 16.00 håller Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag, Ömsen, sin årliga bolagsstämma. Med två bolagsstämmor som präglats av covid-19...

Ömsen och Emmaus hjälper flyktingar på Åland

Pressmeddelande 21.4.2022 Varje ukrainsk flykting som kommer till Åland får ett presentkort som kan användas i Emmaus olika butiker. Presentkortet är på 50 euro och kan användas på valfritt...

Ömsen stöder drabbade av kriget i Ukraina

Pressmeddelande 22.3.2022 Ömsen har beslutat att avsätta 50 000 euro till de som drabbas av kriget i Ukraina. Det kan vara till ukrainare som söker skydd på Åland och det kan vara till...

Thomas Lundberg tillträder som Ömsens VD

Pressmeddelande 22.3.2022 Thomas Lundberg, Ömsens utvecklingsdirektör, har fått grönt ljus av finansinspektionen att tillträda som bolagets verkställande direktör. När Ömsen utsåg Thomas Lundberg till...

Ömsen vill se en välbesökt bolagsstämma i vår

Pressmeddelande 28.2.2022 Ömsen planerar att göra årets bolagsstämma mer välbesökt än tidigare års. Ömsen har via sin ömsesidighet cirka 20 000 ägare som också är kunder. För att fler...

Förvaltningsrådet har valt styrelse för år 2022

14.12.2021 Förvaltningsrådet har vid sitt möte 13 december 2021 återvalt Andreas Remmer, Leif Nordlund, Charlotte Boij, Birgitta Eriksson och Ida Hellgren till styrelsemedlemmar för år 2022...

Ömsen välkomnar Thomas Lundberg

Pressmeddelande 21.10.2021 Inkommande vd:n Thomas Lundberg börjar sitt arbete på Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag (”Ömsen”) den 25 oktober. Under hösten har Thomas Lundberg genomgått en...

Thomas Lundberg ny VD för Ömsen

Pressmeddelande 8.7.2021 Thomas Lundberg, 45 år, har utsetts till ny VD för Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag. Han är för närvarande VD på Crosskey. Han har tidigare även varit vice VD på...

Extern utredning kring bolagsstämman i april klar

En extern utredning har genomförts angående förfaranden kring Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolags bolagsstämma 29 april 2021. Revisionsbolaget KPMG Oy Ab har utrett förfarandena i ljuset av...

Förändringar i förvaltningsrådet

21.5.2021 Dan-Johan Dahlblom har meddelat att han frånsäger sig sin plats i förvaltningsrådet. Rådet består nu av följande medlemmar. Jesper Blomsterlund Lilly-Ann Forsbom Carin Holmqvist Linnea...

Ömsens styrelse agerar på brev från ägare - tillsätter utredning

Pressmeddelande 10.5.2021 Flera ägare i Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag har tillsammans undertecknat ett brev till styrelsen i Ömsen där de ställer krav om en extra bolagsstämma i bolaget...

Delägarna i Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag kallas till Ordinarie bolagsstämma

Torsdag den 29 april 2021 kl. 10.00 i Ålands Sjöfartsmuseum, Auditoriet, Mariehamn, för behandling av de ärenden som enligt § 17 i bolagsordningen skall behandlas på ordinarie bolagsstämma...

Ömsens VD avgår med pension från 1.1.2022

Pressmeddelande 24.3.2021 Ömsens VD, Dan-Erik Woivalin, som 2014 utnämndes till VD för bolaget, avgår med pension från 1.1.2022. Woivalin fortsätter sitt arbete som VD för Ömsen tills ny VD tillträder...