Nyheter och Pressmeddelanden

Thomas Lundberg tillträder som Ömsens VD

Pressmeddelande 22.3.2022 Thomas Lundberg, Ömsens utvecklingsdirektör, har fått grönt ljus av finansinspektionen att tillträda som bolagets verkställande direktör. När Ömsen utsåg Thomas Lundberg till...

Ömsen vill se en välbesökt bolagsstämma i vår

Pressmeddelande 28.2.2022 Ömsen planerar att göra årets bolagsstämma mer välbesökt än tidigare års. Ömsen har via sin ömsesidighet cirka 20 000 ägare som också är kunder. För att fler...

Förvaltningsrådet har valt styrelse för år 2022

14.12.2021 Förvaltningsrådet har vid sitt möte 13 december 2021 återvalt Andreas Remmer, Leif Nordlund, Charlotte Boij, Birgitta Eriksson och Ida Hellgren till styrelsemedlemmar för år 2022...

Ömsen välkomnar Thomas Lundberg

Pressmeddelande 21.10.2021 Inkommande vd:n Thomas Lundberg börjar sitt arbete på Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag (”Ömsen”) den 25 oktober. Under hösten har Thomas Lundberg genomgått en...

Thomas Lundberg ny VD för Ömsen

Pressmeddelande 8.7.2021 Thomas Lundberg, 45 år, har utsetts till ny VD för Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag. Han är för närvarande VD på Crosskey. Han har tidigare även varit vice VD på...

Extern utredning kring bolagsstämman i april klar

En extern utredning har genomförts angående förfaranden kring Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolags bolagsstämma 29 april 2021. Revisionsbolaget KPMG Oy Ab har utrett förfarandena i ljuset av...

Förändringar i förvaltningsrådet

21.5.2021 Dan-Johan Dahlblom har meddelat att han frånsäger sig sin plats i förvaltningsrådet. Rådet består nu av följande medlemmar. Jesper Blomsterlund Lilly-Ann Forsbom Carin Holmqvist Linnea...

Ömsens styrelse agerar på brev från ägare - tillsätter utredning

Pressmeddelande 10.5.2021 Flera ägare i Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag har tillsammans undertecknat ett brev till styrelsen i Ömsen där de ställer krav om en extra bolagsstämma i bolaget...

Delägarna i Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag kallas till Ordinarie bolagsstämma

Torsdag den 29 april 2021 kl. 10.00 i Ålands Sjöfartsmuseum, Auditoriet, Mariehamn, för behandling av de ärenden som enligt § 17 i bolagsordningen skall behandlas på ordinarie bolagsstämma...

Ömsens VD avgår med pension från 1.1.2022

Pressmeddelande 24.3.2021 Ömsens VD, Dan-Erik Woivalin, som 2014 utnämndes till VD för bolaget, avgår med pension från 1.1.2022. Woivalin fortsätter sitt arbete som VD för Ömsen tills ny VD tillträder...

Val av styrelse för 2021

Förvalningsrådet har valt styrelse för 2021. Förvaltningsrådet har vid sitt möte 7 december 2020 återvalt Birgitta Eriksson, Ida Hellgren, Leif Nordlund, Andreas Remmer och Charlotte Boij till...

Kungörelse 29.9.2020

Kungörelse På basis av 21 kap. 5 § i försäkringsbolagslagen (521/2008) meddelas härmed, att Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag och Ålands Försäkringar Ab har ansökt om Finansinspektionens samtycke...

Delägarna i Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag kallas till Extra bolagsstämma

Onsdagen den 14 oktober 2020 kl. 10.00 i Ålands Sjöfartsmuseum, Auditoriet, Mariehamn, för att i enlighet med 21 kap 8 § försäkringsbolagslagen besluta om överlåtelse av en del av försäkringsbeståndet...

Delägarna i Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag kallas till Ordinarie bolagsstämma

Tisdagen den 2 juni 2020 kl. 10.00 i Ålands Sjöfartsmuseum, Auditoriet, Mariehamn, för behandling av de ärenden som enligt § 17 i bolagsordningen skall behandlas på ordinarie bolagsstämma...