Malin Jingstål står framför Ömsens kontor

Malin Jingstål ny ställföreträdande vd i Ömsen

Pressmeddelande 21.9.2022

Malin Jingstål har av styrelsen utsetts till ställföreträdande vd med titeln vice vd för Ömsen. Hon utsågs tidigare under året till operativ chef för försäkringsverksamheten och till medlem i ledningsgruppen för Ömsen.

Jingstål har lång erfarenhet av Ömsen där hon började 2011. Innan hon tillträdde uppdraget som operativ chef var hon ansvarig försäkringsmatematiker och ansvarig för aktuariefunktionen inom bolaget.

-Jag ser fram emot att få ytterligare en roll i Ömsen som sedan jag började har utvecklats enormt mycket. Försäkringar är något som allt fler efterfrågar och innebär en trygghet för våra kunder som tecknar dem, säger Malin Jingstål.

-Vi har nu en förändrad och delvis ny ledningsgrupp med ny kompetens som dessutom består av hälften män och hälften kvinnor. I stort sett samma fördelning som vi har på våra kunder och tillika ägare. Det är också en blandning av nya resurser till Ömsen och personer med lång erfarenhet av bolaget, säger Thomas Lundberg, vd i Ömsen.

I Ömsens ledningsgrupp ingår verkställande direktören Thomas Lundberg, vice vd och operativa chefen Malin Jingstål, ekonomidirektören Malin Skogberg, Skadechefen Robert Knahpe, försäljningschefen Stefan Boman och chefsjuristen Maria Jansson (tidigare Sarling).

För ytterligare information:

Andreas Remmer 
Styrelsens ordförande
Telefon 040 641 8115

Malin Jingstål
Vice vd
Telefon +358 18 27 655