Malin Jingstål utsedd till medlem i Ömsens ledningsgrupp

Pressmeddelande 21.06.2022

Malin Jingstål har från och med den 13 juni 2022 utsetts till medlem i Ömsens ledningsgrupp i en ny roll som Chief Operating Officer med den svenska benämningen Operativ Chef för försäkringsverksamheten.

I sin nya roll kommer Jingstål att ur ett brett perspektiv analysera och ansvara för att Ömsen har en rimlig lönsamhet i försäkringsverksamheten och också att vara ytterst ansvarig för Ömsens försäkringsproduktportfölj.

Malin Jingstål har arbetat på Ömsen sedan 2011 och har här närmast varit ansvarig försäkringsmatematematiker och ansvarig för bolagets aktuariefunktion.

Malin Jingståls ansvar för aktuariefunktionen och rollen som ansvarig försäkringsmatematiker övertas på konsultbasis genom ett uppdragsavtal med Åsa Ceder.

För ytterligare information:

Thomas Lundberg
Verkställande direktör
+358 40 591 31 59
thomas.lundberg@omsen.ax