Ömsen vill se en välbesökt bolagsstämma i vår

Pressmeddelande 28.2.2022

Ömsen planerar att göra årets bolagsstämma mer välbesökt än tidigare års. Ömsen har via sin ömsesidighet cirka 20 000 ägare som också är kunder. För att fler ska få plats är redan Alandica bokat som rymmer många gäster. Tanken är också att nomineringar ska kunna göras digitalt via Ömsens hemsida. Bakom nytänkandet står styrelsen, ledningen och bolagets valberedning.

Historiskt sett har inte Ömsens bolagsstämmor varit välbesökta. I stort sett alla 20 000 ägare i det ömsesidiga försäkringsbolaget är hemmahörande på Åland. Nu planerar Ömsen för att kunna ta emot många fler av dessa ägare.

Sett till andra välkända åländska bolag så har bolagstämmorna i Ömsen representerats av ett fåtal ägare. Det vill nu styrelse, ledning och valberedning i Ömsen ändra på.

- Som det folkliga bolag Ömsen är så känns det självklart att vi ska anstränga oss för att locka flera hundra ägare till vår bolagsstämma. Det är ett viktigt möte där ägarna har möjlighet att ta del i bolagets styrning och bolaget kan informera om frågor som rör bolaget, säger Thomas Lundberg, tillträdande vd i Ömsen och fortsätter.

- Givetvis är alla planer beroende av att pandemiläget tillåter en stämma med flera hundra deltagare.

Förutom att hyra en större lokal så planeras stämman hållas sen eftermiddag, preliminärt den 28 april, med början redan klockan 16 så fler kan ansluta efter jobbets slut. Ömsen tänker även bjuda på enklare förtäring i samband med stämman.

Vid Ömsens stämma väljs bland annat förvaltningsrådet. Ömsens valberedning bestående av Linnea Johansson, Barbara Heinonen, Jesper Blomsterlund och Gunnar Westerlund har redan inlett sitt arbete. Valberedningen välkomnar proaktivitet från ägarnas/kundernas sida med namn på tänkbara medlemmar till förvaltningsrådet. Namnförslag ska vara valberedningen tillhanda senast vid mars månads utgång.

För att enklare ge förslag till valberedningen har en digital kanal lagts upp på Ömsens hemsida på adressen https://www.omsen.ax/bolagsstyrning

De som vill presentera andra förslag än valberedningens kan göra det men ombeds informera bolaget om detta i så god tid att förslagen kan offentliggöras på bolagets hemsida före den sista anmälningsdagen för stämman.

- Genom dessa förändringar vill vi underlätta och förenkla för de som vill nominera och även för dem som eventuellt vill presentera andra förslag än de valberedningen tagit fram, säger Thomas Lundberg.

För ytterligare information:
Thomas Lundberg
tillträdande vd +358 40 591 31 59