Malin Skogberg rekryterad som ny ekonomidirektör till Ömsen

Malin Skogberg har rekryterats som ny ekonomidirektör till Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag (”Ömsen”). Hon tillträder den 15 augusti 2022 och ersätter Ulf Toivonen som under 2023 lämnar bolaget då han fyller 60 år vilket Ömsen kommunicerat tidigare.

Malin Skogberg har tidigare varit ekonomidirektör på Rederi Ab Eckerö. Ömsen är också bekant för Skogberg då hon sedan 2013 varit medlem i Ömsens Förvaltningsråd. Malin Skogberg har på förhand meddelat sitt förtida utträde ur Förvaltningsrådet inför att hon nu ingår arbetsavtalet med Ömsen.

Malin Skogberg tar samtidigt också plats i Ömsens ledningsgrupp som nu består av verkställande direktören Thomas Lundberg, chefsjuristen Maria Sarling, nytillträdde operativa chefen Malin Jingstål, ekonomidirektör Malin Skogberg, skadechef Robert Knahpe och försäljningschef Stefan Boman.

För ytterligare information:

Thomas Lundberg,
Verkställande direktör
+358 40 591 31 59