Ömsen ger stöd till extraljus på bil för att minska olyckor

Ömsen vill minska antalet djurkollisioner som förra året var 353 stycken och kostar både bilägare och samhälle stora summor varje år. Nära 90 procent av de bilar som krockade med ett djur hade inte extraljus monterade. Ömsen ger därför nu bidrag upp till 250 euro till montering av extraljus för att minska antalet olyckor.

Antalet anmälda viltolyckor till Ömsen har ökat med 50 procent de senaste sex åren och ersatta skador i samband med kollision har ökat med 90 procent under samma period. Rådjurskollisioner står för cirka 95 procent av samtliga viltolyckor på Åland och snittkostnaden för en reparation efter krocken uppgår till 2 200 euro.

- Vi tror starkt på att extraljus monterade på bilarna kraftigt minskar antalet viltkollisioner. De flesta olyckor sker på landsbygden utan upplysta vägar och i mörker. Med extraljus monterade kan vi även förebygga andra typer av olyckor. Färre olyckor och skador hjälper även till att hålla försäkringspremierna oförändrade, säger Mikael Jansson, skadeförebyggare på Ömsen.

Erbjudande om att montera extraljus till subventionerad kostnad gäller får både privat- och företagskunder och sträcker sig fram till årsskiftet. Upp till 250 euro går det att få i bidrag för att montera lagligt extraljus för person- och paketbil om fordonet är djurförsäkrat.

-Vår statistik säger att två tredjedelar av fordonsparken, cirka 10 000 stycken, finns på landsbygden där de flesta viltkollisioner sker. Mest på 70 och 90 vägar. Det finns även ett hållbarhetstänk i upplägget eftersom minskade olyckor/skador på sikt sänker både kostnader och miljöpåverkan, samt lidande för både människor och djur, säger Mikael Jansson.

För ytterligare frågor:

Mikael Jansson
Riskingenjör/Skadeförebyggare
Telefon +358 400 9474 99
mikael.jansson@omsen.ax