Hundratals delägare kommer till Ömsens stämma

Pressmeddelande 27.4.2022

Imorgon torsdagen den 28 april kl 16.00 håller Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag, Ömsen, sin årliga bolagsstämma.

Med två bolagsstämmor som präglats av covid-19-restriktioner bakom sig och med en ny verkställande direktör ombord har bolaget inför årets bolagsstämma ansträngt sig för att samla många delägare till stämman. Med post utsända inbjudningar till delägare och senarelagd stämmotid är några exempel på åtgärder som Ömsen tagit till för att locka sina ägarkunder till årets stämma.

- Jag är glad att kunna informera att vi kommer att se en bolagsstämma med hundratals delägare på Alandica imorgon. Det känns glädjande att vi som det folkliga åländska bolaget vi är kunna samla många av våra ägarkunder på stämman för att berätta om bolagets fjolår och planerna framåt, kommenterar verkställande direktören Thomas Lundberg

Kallelsen till stämman gick ut den 20 april och delägarna har kunnat anmäla sig via ett formulär på internet eller genom att ta kontakt med bolaget per telefon, post eller epost.

Inför stämman har Ömsens Valberedning kommit med förslag på personval till bolagets Förvaltningsråd och förslagen har funnits tillgängliga för delägarna sedan den 20 april. En viktig princip är att som delägare i Ömsen har ägarkunderna rätt att komma med förslag till personval också utöver Valberedningens förslag. En nyhet inför årets bolagsstämma är att Ömsen önskat att eventuella motförslag till Valberedningens förslag skulle lämnas in till bolaget på förhand så att motförslagen skulle kunna informeras vid sidan av Valberedningen förslag till samtliga delägare redan före bolagsstämman. Ett särskilt formulär har funnits på Ömsens hemsida för att delägare enkelt skall kunna informera bolaget om eventuella motförslag på förhand. Syftet med detta är att förbereda bolagsstämman på ett öppet och väl förberett sätt även om delägare rättsligt kan vänta med att presentera motförslag först vid stämman. Vid utgången av anmälningstiden till bolagsstämman har inga motförslag ännu informerats till bolaget. Personvalen sker slutligt vid stämman.

För ytterligare information:

Thomas Lundberg
Verkställande direktör
018 27665