Ulf Toivonen slutar på Ömsen

Ömsens ekonomidirektör och vice vd, Ulf Toivonen, kommer att sluta sin anställning på Ömsen i samband med att han blir 60 år i februari 2023. Det har styrelsen i Ömsen och Ulf Toivonen kommit överens om.

Ulf Toivonen kom till Ömsen 2015 och har under sin tid främst varit ekonomidirektör, CFO, och har i sin roll varit med och utvecklat Ömsen till vad det är idag.

Han har även under en tid varit tillförordnad vd innan nuvarande vd Thomas Lundberg formellt blev vd under våren 2022.

- Ulf Toivonen har under en period i Ömsen varit tillförordnad vd och ansvarig för bolagets dagliga verksamhet. Han har samtidigt innehaft rollen som finanschef, CFO, när nya myndighetskrav inneburit stora utmaningar även för ömsesidiga försäkringsbolag. Jag vill tacka Ulf Toivonen för hans tid i Ömsen, säger Andreas Remmer, styrelseordförande i Ömsen.

-Jag har fått förmånen att på nära håll se Ömsen utvecklas till ett starkt försäkringsbolag i tider när anpassning och förändring ställt stora krav på hur försäkringsbolag ska drivas inte minst med tanke på hur tillgångar som tillhör våra kunder ska placeras på bästa sätt. Det har varit en utmaning och en spännande tid, säger Ulf Toivonen.

Rekrytering för att hitta en ersättare till Ulf Toivonen är påbörjad.

För ytterligare information:

Andreas Remmer
Styrelsens ordförande
+358 40 641 8115