Ömsen välkomnar Thomas Lundberg

Pressmeddelande 21.10.2021

Inkommande vd:n Thomas Lundberg börjar sitt arbete på Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag (”Ömsen”) den 25 oktober. Under hösten har Thomas Lundberg genomgått en grundläggande teoretisk utbildning inom försäkringssektorn. Sedan Finansinspektionen haft synpunkter på hans praktiska erfarenhet rörande skadeförsäkring startar Thomas Lundberg på Ömsen med en gedigen praktikplan där han även får praktiska kunskaper. Han får därför inledningsvis titeln utvecklingsdirektör innan han tillträder som vd under andra kvartalet 2022.

 Under hösten har Thomas Lundberg förberett sig genom ett skräddarsytt utbildningsprogram om försäkringssektorns regleringsmässiga särdrag. Han inleder nu sitt arbetsförhållande på Ömsen med en praktikplan som fokuserar på försäkringssektorns centrala funktioner, och han kommer samtidigt arbeta med att utveckla Ömsens strategi och organisation. I och med att Thomas Lundbergs arbets- och ledarskapserfarenhet till stor del är upparbetad utanför försäkringssektorn har Finansinspektionen förutsatt att hans praktiska yrkeserfarenhet inom skadeförsäkring fördjupas innan han tillträder som försäkrings-vd.

Även Ömsen uppskattar vikten av formell praktisk försäkringserfarenhet för ledarskapsroller, i linje med Finansinspektionen syn. Ömsen noterar att flera försäkringsbolag i Finland har gjort liknande upplägg för sina nya vd:ar under den senaste tiden. Praktikplanen har planerats och kommer att verkställas av bolaget med insyn av Finansinspektionen. Under perioden augusti till oktober har Thomas Lundberg redan genomgått en grundläggande teoretisk utbildning inom försäkringsbranschen.

- Styrelsen i Ömsen anser att Thomas Lundberg har den bästa kompetensen och de bästa förutsättningarna att leda Ömsen affärsmässigt framgångsrikt. Innan han formellt kan tillträda som vd kommer Thomas att arbeta som utvecklingsdirektör under tiden som han inhämtar praktisk erfarenhet i skadeförsäkringsbranschen, säger Andreas Remmer, styrelseordförande i Ömsen och fortsätter;

-Efter den genomförda teoretiska utbildningen har Finansinspektionen nu synpunkter på Thomas Lundbergs praktiska erfarenhet inom just skadeförsäkringssektorn. Det här var inte helt oväntat eftersom Finansinspektionen agerat liknande gentemot andra försäkringsbolag i Finland. Vi gör introduktionsprogrammet i nära samarbete med myndigheten.

-Att leda och vara vd för ett försäkringsbolag är ett samhällsviktigt och ansvarsfullt uppdrag och vi har full förståelse för Finansinspektionens åsikter och ser gärna till att säkerställa en sådan formell erfarenhet hos vår ledning, säger Andreas Remmer.

I rollen som utvecklingsdirektör ska Thomas Lundberg ta fram en utvecklingsplan för bolagets väsentliga processer och strategier och rapportera till styrelsen. I rollen får Thomas Lundberg en god inblick i försäkringsverksamhetens olika processer samtidigt som det uppfyller ett viktigt utvecklingsändamål för Ömsen och dess kunder. Han kommer även att delta i bolagets ledningsgrupp med fokus på underwriting, skadehantering, återförsäkring, IT samt centrala funktioner.

-Jag ser fram emot att börja på Ömsen och lära känna anställda, kunder och samarbetspartners. Jag har redan under ett par månader fått en gedigen teoretisk försäkringsutbildning och kompletterar nu den med praktisk erfarenhet innan jag tillträder som vd för Ömsen. I den temporära rollen som utvecklingsdirektör kommer jag snabbt att få inblick i viktiga strategiska frågor för att utveckla bolaget vidare, kommenterar Thomas Lundberg.

Intill det att Thomas Lundberg tillträder som vd fortsätter Ulf Toivonen som tf vd, som han varit den senaste tiden. Andreas Remmer lämnar samtidigt rollen som arbetande styrelseordförande och återgår till sitt uppdrag som ordinarie ordförande.

Mariehamn den 21 oktober, 2021
Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag
Styrelsen

Eventuella frågor besvaras av:
Andreas Remmer +358 40 641 8115, och
Thomas Lundberg +358 40 591 3159