Nyheter och Pressmeddelanden

Försäljningsstopp - AXEA:1 Epidemiavbrott

På grund av utbrottet av viruset COVID-19 har vi ett tillfälligt försäljningsstopp för företagsförsäkringen AXEA:1 Epidemiavbrott.

Cyberförsäkring - Vår nyaste produkt för företagare

Pressmeddelande 13.2.2020 Att kapa företags IT-system blir allt vanligare. Hela företagets verksamhet slås ut och de ekonomiska konsekvenserna kan bli katastrofala. Av den anledningen har Ömsen börjat...

Ömsen har övergått till förnybar el

Från och med den 1.1.2020 har Ömsen övergått till 100 % förnybar el till kontoret på Köpmansgatan 6. Elen levereras av Allwinds som bland annat levererar el från de åländska vindkraftverken. Bytet...

Pressmeddelande - Val av styrelse för 2020

Pressmeddelande 17.12.2019 Förvaltningsrådet har valt styrelse för år 2020. Förvaltningsrådet har vid sitt möte 17 december 2019 återvalt Birgitta Eriksson, Ida Hellgren, Leif Nordlund och Andreas...

Ömsen utökar med reseförsäkring

Pressmeddelande 20.5.2019 Ömsen har den senaste tiden utökat sitt försäkringsutbud kraftigt – från sakförsäkringar till personförsäkringar. Nu fortsätter det breddade utbudet med en reseförsäkring med...

Ömsen har sålt aktier i Ålandsbanken

Pressmeddelande 15.5.2019 Ömsen har minskat sitt ägande i Ålandsbanken. Cirka 10 procent av rösterna i banken, eller 700 000 A-aktier, har avyttrats via börsen i Helsingfors. Ömsen har efter...

Bolagsstämma 25.4.2019 kl 14.00 i Ålands Sjöfartsumeum, auditoriet. - Stämmohandlingar hittar du här

Delägarna i Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag kallas till Ordinare bolagsstämma. Torsdagen den 25 april 2019 kl. 14.00 i Ålands Sjöfartsmuseum, Auditoriet, Mariehamn, för behandling av de ärenden som...

Ömsen 2018 - rekordresultat, expansion till personförsäkringar och nyanställningar

Pressmeddelande 12.4.2019 2018 har varit ett händelserikt år för Ömsen och dess 20 000 ägare och kunder. Förutom ett rekordresultat på 5,56 Meuro så var 2018 ett märkesår för Ömsen då steget togs till...

Planeringen i mariehamns centrum fortsätter

Pressmeddelande 7.3.2019 Ömsen fortsätter sin planering i centrum Ömsen presenterade nyligen sina planer för Mariehamns centrum. I dem ingår förändringar i stadsbilden för att kunna genomföra planerna...

Ett levande centrum

Pressmeddelande 5.2.2019 Ömsen vill se ett levande centrum Ömsen vill bygga nytt med både handel och bostäder i Mariehamns centrum. I korsningen Ekonomiegatan-Torggatan-Strandgatan planerar Ömsen...

Nya Bilöms ger ännu mer

Ömsen förenklar och förbättrar bilförsäkringen Ömsen förenklar och förbättrar bilförsäkringen för kunderna. Vi är bland de första i Finland att införa maskinskada som tillval. Nytt är också...

Pressmeddelande - Val av styrelse för 2019

Pressmeddelande 11.12.2018 Förvaltningsrådet har valt styrelse för år 2019. Förvaltningsrådet har vid sitt möte 10 december 2018 återvalt Birgitta Eriksson, Ida Hellgren, Göran Lindholm och Leif...

Nu är den här, vår nya hälsoförsäkring – Ömsen Hälsa

För att trygga våra kunders behov har vi de senaste året utvecklat en helt ny försäkring som fokuserar på förebyggande åtgärder men som även ersätter sjukvårdskostnader. Med Ömsen Hälsa är vår vision...

Pressmeddelande 29.10.2018 Ömsen utökar tryggheten för företagare

Ömsen utökar tryggheten för företagare Ömsen fortsätter att utöka sitt försäkringsutbud. Denna gång med en försäkring som ger ersättning om en egenföretagare skadar sig eller blir sjuk och inte kan...