Thomas Lundberg tillträder som Ömsens VD

Pressmeddelande 22.3.2022

Thomas Lundberg, Ömsens utvecklingsdirektör, har fått grönt ljus av finansinspektionen att tillträda som bolagets verkställande direktör.

När Ömsen utsåg Thomas Lundberg till bolagets nya verkställande direktör i oktober inleddes arbetet med att genomgå ett skräddarsytt utbildningsprogram innan han formellt kunde tillträda som VD. Syftet med utbildningen var en fördjupad kunskap inom skadeförsäkring.

Efter finansinspektionens godkännande har Ömsens styrelse fattat beslut att Thomas tillträder som bolagets nya verkställande direktör från och med 22 mars.

– Styrelsen har haft ett mycket bra samarbete med Finansinspektionen under Thomas praktikperiod och vi är mycket glada att vi nu formellt kan utnämna Thomas som VD i Ömsen, säger Andreas Remmer, styrelseordförande i Ömsen.

– Det har varit en nyttig och lärorik period där jag verkligen fått sätta mig in i verksamheten på alla plan. Nu fortsätter arbetet med att utveckla och förvalta vårt åländska försäkringsbolag, säger Thomas Lundberg

För ytterligare information kontakta:

Sebastian Joelsson
Gruppchef Marknadsföring, Hållbarhet
Tel. 018 27605
sebastian.joelsson@omsen.ax