Ömsen stöder drabbade av kriget i Ukraina

Pressmeddelande 22.3.2022

Ömsen har beslutat att avsätta 50 000 euro till de som drabbas av kriget i Ukraina. Det kan vara till ukrainare som söker skydd på Åland och det kan vara till frivilligorganisationer som ger hjälp på plats i Ukraina. Förutom det ekonomiska stödet får ålänningar som tar emot flyktingar från Ukraina en utökad hemförsäkring utan kostnad som gäller för de inneboende flyktingarna.

Allt fler initiativ om stöd och hjälp till de som nu tvingas på flykt från Ukraina initieras. Även bland ålänningarna är intresset och engagemanget stort för att på olika sätt hjälpa de som kommer hit.

– Vi märker att många av våra kunder, som också är ägare i Ömsen, engagerar sig i den humanitära katastrof som utspelar sig i Ukraina. Det känns därför mycket naturligt att vi som ömsesidigt bolag tillsammans med våra kunder gör vad vi kan för att hjälpa till och stötta de som drabbas av kriget i Ukraina, säger tillträdande vd Thomas Lundberg och fortsätter;

– Vi har därför beslutat att ge ekonomisk hjälp som motsvarar 2,5 euro per ägarkund i Ömsen. Räknat på 20 000 kunder blir den totala summan 50 000 euro. Vår bedömning är att våra kunder vill göra detta tillsammans med oss för att vara en av många hjälpande händer i det tragiska som sker.

Stödet fördelas till behövande flyktingar som anländer till Åland men även till organisationer som engagerar sig för att stöda drabbade på plats i Ukraina med till exempel hjälpsändningar eller flyktingtransporter. Fördelningen av stödet sker i samarbete med etablerade hjälporganisationer och myndigheter.

Förutom det ekonomiska stödet så har Ömsen beslutat att låta flyktingar från Ukraina omfattas av Ömsens hemförsäkring. Det betyder att de kunder som tar emot flyktingar i sina hem får sin hemförsäkring utvidgad till att också innefatta eventuella inneboende flyktingar från Ukraina utan någon extra kostnad.

– Det enda som krävs är att de Ömsenkunder som öppnar sina hem för flyktingar som inneboende tar kontakt med vår kundtjänst så utvidgar vi omfattningen på försäkringen, säger Thomas Lundberg.

Utvidgningen av hemförsäkringen gäller i sex månader fram till den 30 september. Därefter görs en ny bedömning utifrån den då gällande situationen.

För ytterligare information kontakta:

Sebastian Joelsson
Gruppchef Marknadsföring, Hållbarhet
Tel. 018 27605
sebastian.joelsson@omsen.ax