Omval och nyval i Ömsens Förvaltningsråd

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag har hållit ordinarie bolagsstämma den 28 april på Alancia Kultur och Kongress där över två hundra delägare deltog. Stämman godkände bokslutet för 2021 samt beviljade de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet.

Stämman beslöt omvälja de avgående medlemmarna Lilly-Ann Forsbom, Malin Skogberg och Mats Clemes. Carin Holmqvist som var i tur att avgå hade undanbett sig omval.

Därtill beslöt stämman om nyval av Conny Rosenberg, verkställande direktör från Lemland, för en mandattid fram till utgången av ordinarie bolagsstämma 2025 samt Maria Karlström egenföretagare från Jomala och Ewa Danielsson, kommundirektör från Saltvik, envar för en mandattid fram till utgången av ordinarie bolagsstämma 2024.

Även de övriga förslagen enligt föredragningslistan godkändes av stämman.