Ömsens VD avgår med pension från 1.1.2022

Pressmeddelande 24.3.2021

Ömsens VD, Dan-Erik Woivalin, som 2014 utnämndes till VD för bolaget, avgår med pension från 1.1.2022. Woivalin fortsätter sitt arbete som VD för Ömsen tills ny VD tillträder för att därefter vara tillgänglig som senior rådgivare året till slut.

Styrelsen har påbörjat rekryteringsprocessen för ny VD, som beräknas vara utnämnd under tredje kvartalet 2021.

- Jag har haft förmånen att leda Ömsen under en mycket arbetsintensiv period som karakteriserats av spännande och framåtblickande produkt- och affärsutveckling, säger Woivalin.

- Särskilt stolt är jag för att tillsammans med Ömsens medarbetare ha medverkat till att öka Ömsens redan höga närvaro på den åländska marknaden och samtidigt levererat operativt stabila resultat.

- Stafettpinnen lämnas således över under detta år och jag önskar alla medarbetare i Ömsen stort lycka till i det fortsatta arbetet med att utveckla ett redan starkt Ömsen till att bli ännu bättre.

- Dan-Erik Woivalin har under sina år i Ömsen genomfört ett omfattande och gediget arbete för att utveckla Ömsen med kundernas bästa i fokus. Tack för det. Jag vill särskilt nämna lanseringen av Ömsenkontot och det skadeförebyggande arbetet samt utökandet av produktportföljen. 155 åringen Ömsen står idag väl rustad att möta nya tider säger Andreas Remmer, styrelseordförande i Ömsen.

Mariehamn 24.3.2021

Ytterligare information ger Andreas Remmer och Dan-Erik Woivalin

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag
018 27600
info@omsen.ax