Val av styrelse för 2021

Förvalningsrådet har valt styrelse för 2021.

Förvaltningsrådet har vid sitt möte 7 december 2020 återvalt Birgitta Eriksson, Ida Hellgren, Leif Nordlund, Andreas Remmer och Charlotte Boij till styrelsemedlemmar för år 2021.

Förvaltningsrådet har även återvalt Andreas Remmer till ordförande och Leif Nordlund till viceordförande för styrelsen.

Förvaltningsrådet.