Thomas Lundberg ny VD för Ömsen

Pressmeddelande 8.7.2021

Thomas Lundberg, 45 år, har utsetts till ny VD för Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag. Han är för närvarande VD på Crosskey. Han har tidigare även varit vice VD på Paf och har en bakgrund som affärsjurist på Linklaters i Sverige.

I våras påbörjades en grundläggande och omfattande rekryteringsprocess för att hitta en ny VD till Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag.

Och nu är det alltså klart att Thomas Lundberg, känd från åländskt näringsliv med erfarenhet flera höga positioner i internationella verksamheter, tar över som VD för Ålands ledande försäkringsbolag.

Han har 20 års erfarenhet från bolag som verkar internationellt och är van att leda personal och verksamheter på flera olika marknader.

-Vi är mycket nöjda med att kunna rekrytera Thomas Lundberg som ny VD för Ömsen. Han har en dokumenterad och gedigen bakgrund och har vana att leda och utveckla företag. Han får nu ett brett mandat att stabilisera och ytterligare förbättra Ömsen, speciellt med inriktning mot ett ökat digitalt erbjudande till våra cirka 20 000 kunder runt om på Åland, säger Andreas Remmer, styrelseordförande i Ömsen.

-Det här är verkligen ett spännande och intressant uppdrag för mig. Jag har under mina olika befattningar i åländska företag både följt och haft kontakt med Ömsen och sett hur bolaget utvecklats för kundernas bästa. Jag ser fram emot att möta alla medarbetare och tillsammans med dem och styrelsen bygga ett ännu starkare, konkurrenskraftigt och mer kundvänligt Ömsen, säger Thomas Lundberg.

Thomas Lundberg är för närvarande VD på Crosskey med cirka 320 anställda. Där har han varit sedan 2012. Han har tidigare varit vice VD på Paf med ansvar för internetspeldivisionen med cirka 200 anställda. Han började på Paf 2006. Innan dess, 2002-2006, var han affärsjurist med inriktning på företagsfusioner och bolagsförvärv på advokatfirman Linklaters i Sverige. Under 2005 var han en sejour på investmentbanken Lehman Brothers i London.

Han har även hunnit med att vara bankjurist på Ålandsbanken 1998 samt 2000- 2001. Thomas Lundberg är utbildad jurist från Uppsala universitet.

Pressmeddelande 8.7.2021

Han är idag aktiv i styrelsen för två bolag. Ledamot i styrelsen för internationella ALMACO Group från och med 2020 samt styrelseordförande i Ålandsbankens Fondbolag, från och med 2016. Han har tidigare bland annat varit styrelseordförande i Ålands Investering Ab samt ordförande i Förvaltningsrådet för Pension-Alandia Försäkringsbolag.

Han tillträder sin nya befattning senast i oktober i år. Fram till dess fortsätter Andreas Remmer som arbetande styrelseordförande tillsammans med vice VD Ulf Toivonen att leda bolaget.

Mariehamn den 8. Juli, 2021 Styrelsen

Eventuella frågor besvaras av styrelseordförande Andreas Remmer tel. 040 641 8115, samt av tillträdande VD Thomas Lundberg tel. 040 591 3159