Ömsen har övergått till förnybar el

Från och med den 1.1.2020 har Ömsen övergått till 100 % förnybar el till kontoret på Köpmansgatan 6. Elen levereras av Allwinds som bland annat levererar el från de åländska vindkraftverken. 

Bytet till garanterat fossilfri el är ett steg mot en mer hållbar försäkringsverksamhet där målsättnignen är att minska vårt koldioxidavtryck så mycket som möjligt.

Läs mer om Ömsens hållbarhetsarbete
 

Site by Strax