Ömsens styrelse agerar på brev från ägare - tillsätter utredning

Pressmeddelande 10.5.2021

Flera ägare i Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag har tillsammans undertecknat ett brev till styrelsen i Ömsen där de ställer krav om en extra bolagsstämma i bolaget. Det framförs även kritik mot bolagets ledning. Styrelsen i Ömsen har beslutat tillsätta en oberoende utredning och VD har tagit time-out.

I fredags mottog styrelsen i Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag ett brev som undertecknats av storägare i Ömsen.

Huvudbudskapet i brevet är att styrelsen i Ömsen ska kalla till extra bolagsstämma i bolaget, mot bakgrund av att de anser att det genomfördes en röstningskupp på bolagsstämman den 29 april och att Ömsens VD ”aktivt agerade för att fälla valberedningens förslag.”

-Det här är påståenden som vi i styrelsen ser utomordentligt allvarligt på. Vi har därför beslutat tillsätta en oberoende utredning som på styrelsens uppdrag ska undersöka hur förberedelserna till bolagsstämman den 29 april genomfördes. Uppdraget går till revisionsbyrån KPMG, säger Andreas Remmer, styrelseordförande i Ömsen.

-Under tiden utredningen genomförs tar Ömsens vd Dan-Erik Woivalin en time-out. VD:s uppgifter kommer under denna period delas mellan vice VD Ulf Toivonen och mig själv som tar steget till arbetande styrelseordförande. För att kunna utföra denna uppgift har jag tagit tjänstledigt från mitt ordinarie arbete, under tiden fram tills utredningen är klar, säger Andreas Remmer.

Uppdraget till KPMG är att arbeta så skyndsamt som möjligt. Något slutdatum är ännu inte satt.

-Det viktigaste nu är att medarbetarna på Ömsen får arbetsro för att kunna fokusera på Ömsens kunder. KPMG börjar sin utredning direkt, säger Andreas Remmer.

Eventuella frågor riktas till styrelseordförande Andreas Remmer, tel. 040 641 8115