Trygghetspaket logo

Trygghetspaketet

I vårt trygghetspaket ingår en spisvakt och en vattenfelsbrytare. Spisvakten förhindrar torrkokning och bränder vid köksspisen och vattenfelsbrytaren känner av minsta läckage.

En bra försäkring

De vanligaste och mest ödeläggande skadorna i hus och hem är bränder och översvämningar. Över 70 procent av alla elbränder i boningshus börjar vid spisen. Två tredjedelar av alla vattenskador är läckage i tappvattensystemet. Av våra ersättningskostnader hänför sig 78 procent till just ersättning för skador från tappvattensystemet.

Både vattenskador och bränder innebär också mycket mer än bara direkta kostnader. Skadorna medför också stor olägenhet för de drabbade. Sanering av lukt, rök, sot och följderna av vatten är både omfattande och tidskrävande.

I 150 år har Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag varit en aktiv deltagare i samhället. Vår grundtanke är och har alltid varit att skapa trygghet för den enskilda individen och för vårt lokala samhälle. Våra försäkringar ger trygghet men bäst är förstås att slippa skador helt och hållet. Därför har vårt skadeförebyggande arbete blivit allt mer omfattande.

Trygghetspaket

För att förebygga dessa skador hos våra kunder är vi stolta att kunna ge vårt Trygghetspaket till de som har sitt boningshus försäkrat i en Hemöms hos oss. Trygghetspaketet består av vattenfelsbrytaren Leakomatic och en spisvakt från Safera. I paketet ingår även installation av dessa. Trygghetspaketet är värt cirka 2000 euro men kan spara stora kostnader, bekymmer och till och med liv, om vi kan förhindra en brand- eller vattenskada i ett hus. 

Safera upptäcker faran

Tack vare sin smarta teknik upptäcker Safera faror som vi människor inte kan observera och hela familjen kan känna sig trygg.

Se på filmen hur spisvakten kan förhindra en brand vid spisen.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer. Läs mer information om samtalsavgifter.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer. Läs mer information om samtalsavgifter.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer.Läs mer information om samtalsavgifter.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer.Läs mer information om samtalsavgifter.