Thomas Lundberg står framför en grupp människor på vår bolagsstämma på Alandica

Nytt rekord i antal stämmodeltagare

Pressmeddelande 26.4.2023
Igår höll Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag sin årliga bolagsstämma. Det är det andra året som bolaget höll stämman på Alandica och uppmanade så många som möjlig av sina delägare att komma. Resultatet blev ett nytt deltagarrekord.

För andra året i rad höll Ömsen sin bolagsstämma på Alandica Kultur och Kongress där de uppmanat så många som möjligt av sina ägarkunder att delta och göra sin röst hörd. Rekordantalet bestod av 275 delägare och ett flertal biträden, totalt över 300 personer kom till stämman för att lyssna på bolagets fjolår och framtidsutsikter.

- Jag är glad att konstatera att vi även i år kunde engagera så många av våra delägare på vår stämma. Som ett folkligt bolag som vi är vill vi fortsätta att ha en nära kontakt med alla våra kunder, som tillika är våra ägare, säger verkställande direktören Thomas Lundberg

Stämman klubbade igenom alla punkter enligt föredragningslistan utan några avvikelser. Till förvaltningsrådet återvaldes Linnéa Johansson, Gunnar Westerlund och Timo Vetriö. Barbara Heinonen hade undanbett sig omval och Arne Selander valdes i stället. Samtliga för en mandattid fram till utgången av ordinarie bolagsstämma 2026. Som ny medlem av förvaltningsrådet för en mandatperiod fram till utgången av ordinarie bolagsstämma 2025 valdes Katarina Dahlman.

För ytterligare information:

Stämmohandlingar

Thomas Lundberg
Verkställande direktör
018 27665