Ömsen kontor

Fyra återval och ett nyval i Ömsens styrelse

Pressmeddelande 19.12.2023

Förvaltningsrådet i Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag (”Ömsen”) har valt styrelse för år 2024.

Förvaltningsrådet har vid sitt möte den 18 december 2023 återvalt Andreas Remmer, Leif Nordlund, Charlotte Boij och Ida Hellgren till styrelsemedlemmar för år 2024. Birgitta Eriksson hade undanbett sig omval och i hennes ställe valdes Jens Jensen in som ny styrelsemedlem.

Jens Jensen som är född 1973 och bosatt i Grankulla är till utbildningen ekonom från Hanken School of Economics. Efter avslutade studier år 1995 verkade han inom bank och försäkring, först i olika roller inom Citibank, Nordea och Aktia fram till januari 2005 och därefter inom If P&C Insurance fram till september 2016. Efter det verkade han i fyra år som Senior Vice President i Terveystalo. År 2020 övergick han till sin nuvarande position som VD för Suvia Group.

Förvaltningsrådet har även återvalt Andreas Remmer till ordförande och Leif Nordlund till viceordförande för styrelsen.

Förvaltningsrådet

För ytterligare information:
Gunnar Westerlund,
Förvaltningsrådets ordförande
040 769 8254