Alla bil- och trafikskador kan du enkelt anmäla på Mina sidor

Har du inte bank-ID för att logga in på Mina sidor kan du använda blanketten nedan för att anmäla din skada.

Kom ihåg att skriva ut och underteckna blanketten innan du sänder den till oss.

Genom att fylla i nedanstående adress på kuvertet kan ni skicka in blanketten till oss ofrankerat.

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag
Svarsförsändelse
Avtal 22100/26
22103 Mariehamn

Det går också bra att mejla in den till oss via säker e-post välj Privat - Skador Fordon som mottagare.

Läs mer om fordonsskador

Åland, Bärgarn AB

Om du behöver bilräddning eller assistans på Åland kan du när som helst ringa Bärgarn AB på telefon +358 18 21400. Bärgarn AB har jour dygnet runt. 

Försäkringen ersätter transport till närmaste verkstad efter trafikolycka, stöld eller annat driftstopp. Kom ihåg att bilräddningen behöver anmälas till oss för att du ska kunna få ersättning för den. 

Sverige, Assistancekåren

Vid bilräddning eller assistans i Sverige ring Assistancekåren tel: +46 20 912 912. 
Om avståndet till närmaste hamn (med avgångar till Åland) är under 100 km får du ditt fordon bärgat till hamnen. Vid längre sträckor bärgas fordonet till närmsta verkstad.

SOS Internatíonal

Om du befinner dig utomlands (för Sverige se ovan) och behöver bilräddning eller assistans kan ni kontakta SOS International följande nummer:

Finland: SOS International +358 600 02200

Utlandet: SOS International +358 9 25 27 1160

  • SOS International fungerar som en gemensam larmcentral för nordiska försäkringsbolag vid utlandsresor. Det är därför viktigt att alltid komma ihåg kontaktinformationen om olyckan är framme.
  • tillhandahåller service 24 timmar om dygnet
  • betjänar på 37 språk
  • har 30 000 samarbetspartners globalt

Kontaktuppgifter och mer information hittar du på deras sida här

Glasskada innebär skada på vind-, sido- eller bakruta som spräckts, krossats eller drabbats av stenskott.

I det fall skadan i glaset går att reparera betalar vi reparationsfakturan utan att du behöver betala gällande självrisk. Självrisken på 150€ betalar du enbart vid byte av ruta.

Ta tre bilder: Vi behöver en helbild på det skadade fordonet och en bild på den skadade rutan samt en närbild som exakt visar skadans omfattning.

 

Med brand avses eld som kommit lös i fordonet. Detta kan ske till exempel genom kortslutning i elektriska kablar.

Större bränder skall alltid polisanmälas.

Självrisken för brandskada är 150€

Försäkringen gäller för skador som uppstår på bilen vid en olycka, t.ex. kollision, dikeskörning eller vid transport på annat fordon såsom bilfärja eller tåg. Här finns fyra olika självriskalternativ, 150 euro, 300 euro, 450 euro eller 900 euro.

Ersättning betalas för plötslig och oförutsedd skada som inträffar vid direkt sammanstötning med djur. Försäkringen ersätter inte för skada som inträffar till följd av väjning för djur, sådan skada kan istället ersättas från vagnskadeförsäkringen. 

Självrisken är 150 €.

Om du haft inbrott i ditt fordon, eller om någon försökt bryta sig in i fordonet, kan du få ersättning för skadorna på fordonet och de fordonstillbehör som stulits om du har en frivillig fordonsförsäkring. Om annan egendom stulits från fordonet anmäls detta via din Hemöms. Inbrott i fordonet och inbrottsförsök skall alltid polisanmälas. När du gjort polisanmälan bifogar du denna till skadeanmälan. 

Självrisken är 150 €.

Om ditt fordon har blivit stulet kan du få ersättning för fordonet eller för de skador som uppstått i samband med stölden om fordonet hittas. Om annan egendom stulits från fordonet anmäls detta via din Hemöms. Inbrott i fordonet och inbrottsförsök ska alltid polisanmälas. När du gjort polisanmälan bifogar du den till skadeanmälan. 

Självrisken är 150 €.

Om din parkerade bil blir påkörd utan att den skyldiga hör av sig ersätter försäkringen skadorna på ditt fordon.
Du får ingen bonusförlust vid en parkeringsskada ifall du har detta tillval.

Självrisken är 150 €

Skyddet omfattar skador på växellåda och motor. Det kan väljas om bilen är nyare än åtta år och inte gått längre än 100 000 km. En förutsättning är att bilen har varit på service enligt tillverkarens riktlinjer.

Självrisken är 150 €