Livförsäkring | Ömsen

Livförsäkring

Ekonomisk trygghet är en viktig del av livets grundtrygghet.

Har du råkat ut för en skada?

Livförsäkring

När du tecknar en livförsäkring ger du din familj en ekonomisk trygghet i fall att det allra värsta skulle hända.

Även om det inte är trevliga saker att tänka på, är det alldeles självklart att din inkomst faller bort om du avlider. Det kan leda till stora svårigheter för familjens ekonomi, framför allt om ni har lån och små barn.

Försäkringen beviljas av Aktia Livförsäkring Ab, och Ömsen Försäkringar fungerar som ombud.

Försäkringspremie

Försäkringspremien bestäms enligt ålder och försäkringssumma. Du kan välja skyddets storlek enligt ditt eget behov. Den minsta livförsäkringen som kan beviljas är 15 000 euro.

Här är ett prisexempel på 50 000 € i försäkringssumma.

Ålder 31.12 Månadspremie
30 7 €
35 8 €
40 10 €
45 14 €

Vid dödsfall ska dödsfallssumman motsvara:

  • Familjens lånebelopp.
  • Försörjarens nettoinkomst för ett år.
  • 20 000 euro per barn som ska försörjas.
Parförmån

Privatpersoner kan teckna livförsäkringen med parförmån. Försäkringarna beviljas som två separata livförsäkringar, och en eventuell dödsfallssumma betalas från båda försäkringarna.

Premierna för livförsäkringar med parförmån är 20% billigare än försäkringar som du tecknar privat.

Ansökan

För att ansöka om en livförsäkring bör du kontakta vår kundtjänst på
tel. 018 27600.

Förköpsinformation och villkor

Site by Strax