MC-, moped- och mopedbil | Ömsen

MC-, moped- och mopedbilsförsäkring

En försäkring för lättare fordon kan bestå av olika delar. Grunden är alltid trafikförsäkringen som du enligt lag måste ha. De flesta väljer att komplettera med en frivillig försäkring som ger ett mycket bättre skydd vid olyckor i trafiken.

Har du råkat ut för en skada?

Obligatorisk och frivillig försäkring

Ditt fordon behöver två försäkringar för att ge dig maximal trygghet om en olycka inträffar. Trafikförsäkringen är obligatorisk enligt trafikförsäkringslagen. Denna kompletterar du med en frivillig bilförsäkring som kan ha olika omfattningar.

Den obligatoriska trafikförsäkringen

Trafikförsäkringen ersätter personskador på förare, passagerare och utomstående såsom till exempel drabbade fotgängare och cyklister. Den ersätter även skador som du orsakar på annans egendom.

Den ersätter inte skador på ditt eget fordon eller din egendom, däremot ersätter trafikförsäkringen skadorna på motpartens fordon. 

Det här ingår i försäkringen
Begränsad Omfattande

Försäkringen ersätter skador som uppstår vid direkt sammanstötning med hjortdjur. För Omfattande gäller försäkringen även med övriga vilda djur. Försäkringen ersätter inte för skada som inträffar till följd av väjning för djur, sådan skada kan istället ersättas från vagnskadeförsäkringen.

Självrisken är 150 €

Ersättning betalas för brandskador på ditt fordon.

Självrisken är 150 €

Stölder och inbrott är fall där ditt fordon blir stulet eller skadas under inbrottsförsöket. Det krävs att fordonet har varit låst eller förvarats i ett låst utrymme.

Självrisken är 150 €

Du får ditt fordon bärgat till närmaste verkstad vid ett plötsligt driftstopp. Det är ingen självrisk på bilräddning

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som ägaren, innehavaren eller föraren till det försäkrade fordonet kan ådra sig vid tvister. Detta kan bli aktuellt till exempel vid en trafikolycka, vid köp eller försäljning av fordon. Självrisken är 15 % av skadekostnaden dock minst 150 euro.

Försäkringen gäller för skador som uppstår på fordonet vid en olycka, till exempel kollision, dikeskörning eller vid transport på annat fordon såsom bilfärja eller tåg. Självrisken är 300 euro för moped, självrisken för MC finns 3 alternativ, 150 euro, 300 euro eller 450 euro. Mopedbil har en självrisk på 450 euro + 25 % rörlig på skadesumman.

Försäkringen ersätter skador som uppstår vid uppsåtlig skadegörelse.

Självrisken är 150 €

Skyddet gäller för den försäkrades personliga ersättningsskyldighet på grund av skador som uppstått av att fordonet använts i trafiken utomlands, till den del ersättningar inte täcks av den till ifrågavarande land utvidgade finska trafikförsäkringen, eller ifrågavarande lands obligatoriska eller frivilliga trafikförsäkring.

Självrisken är 150 €

Självrisk

Självrisk

Vid varje skada betalar du själv en del av kostnaderna. Grundsjälvrisken är 150 euro. Vilken självrisk du valt framgår i ditt försäkringsbrev. Ju högre självrisk du väljer desto lägre premie betalar du.

Bonus för motorcykel

Trafikförsäkringen på motorcyklar är bonusberättigad, det betyder att skadefrihet belönas med rabatt på försäkringen, den högsta bonusen är 70 %. Vilken bonus du får när du tecknat en försäkring på din motorcykel bestäms av din skadehistorik, vi kallar den för kundbonus. Bonusen stiger med 5 % varje skadefritt år, vid en skada sjunker den med 20 %.

För bästa skydd kan du på din egen motorcykel teckna en Bilömsförsäkring, antingen en Begränsad eller en Omfattande Bilöms. En Omfattande Bilöms ger det bästa skyddet och ersätter till exempel skador på din egen motorcykel vid omkullkörning. Den Omfattande Bilömsförsäkringen är bonusberättigad, den högsta bonusen är 60 %. Om du nytecknar en Omfattande Bilöms får du 60 % bonus. Vid en skada sjunker bonusen med 20 % och ökar sedan med 10 % i året när du kör utan skador.​

Vanliga frågor och svar
Måste min moped vara försäkrad?
Ja, så länge ett fordon är registrerat krävs en trafikförsäkring enligt lag. Trafikförsäkringen gäller för personskador och skador på andras egendom.
Kan jag säga upp min trafikförsäkring på mopeden/mopedbilen?
En moped som inte kommer att köras under en längre tid kan avställas på Fordonsmyndigheten. När den är avställd kommer ni in till oss på Köpmansgatan 6 och skriver under en uppsägning, så vi kan avsluta försäkringen. Försäkringen går inte att säga upp per telefon.
Kan jag lägga upp min motorcykelförsäkring under vintern?
Det finns två olika sorters trafikförsäkringar för motorcykel, en fortlöpande året runt- samt en uppläggningsbar försäkring. Kör du fler än fyra månader per år är det mest förmånliga att teckna en fortlöpande åretruntförsäkring. En motorcykel som säkerligen används fyra månader eller mindre kan med fördel försäkras med den uppläggningsbara trafikförsäkringen.

Site by Strax