Hus och hem | Ömsen

Anmäl skada

Du kan enkelt göra din skadeanmälan via telefon, mejl eller på vårt kontor. Många skador anmäler du enkelt och snabbt online på Mina Sidor.

Hus och hem

Bra att ha till hands när du anmäler en skada

  • Inköpskvitton på stulen eller skadad egendom
  • Intyg på skadan, faktura eller kvitto där fel och åtgärder framgår
  • Kostnadsförslag på ny motsvarande egendom eller faktura/kvitto.
  • Dina person- och kontaktuppgifter
  • Ditt IBAN-nummer för betalning av ersättning

Logga in på Mina Sidor för att anmäla skada

 

Läs mer om skador

Hemelektronik

Vid skador på hemelektronik är det enklast att ta med blanketten för intyg och kostnadsförslag, som du hittar här nedan, till din servicefirma och be dem fylla i reparationskostnaderna.
Ta sedan med dig den ifyllda och signerade blanketten när du kommer till oss och anmäler skadan.

Akuta vattenskador

Vid akuta vattenskador efter kontorstid, kontakta Mariehamns räddningsverk +358 18 531 495.

Site by Strax