Alla hus- och hemskador kan du enkelt anmäla på Mina sidor

Bra att ha till hands när du anmäler en skada:

 • Inköpskvitton på stulen eller skadad egendom
 • Intyg på skadan, faktura eller kvitto där fel och åtgärder framgår
 • Kostnadsförslag på ny motsvarande egendom eller faktura/kvitto.
 • Dina person- och kontaktuppgifter
 • Ditt IBAN-nummer för betalning av ersättning

 

Läs mer om skador

 • Gör om möjligt själv en insats. Du kan ofta själv göra en insats för att begränsa skadornas omfattning. Kom ihåg att ta bilder på skadorna före du åtgärdar något.
 • Grannens träd som skadat t.ex. din byggnad eller bil? Det är den som är skadedrabbad som ska anmäla skadan till sitt eget försäkringsbolag.
 • Minimera öppnandet av kylar och frysar så hålls de bättre kalla vid strömavbrott.
 • Stäng om möjligt fast ventilationsventiler för att minimera nedkylning av hus. Blir huset kallt stäng (vid frysrisk) av markventilen och huvudavstängningventil – för att minimera vattenskador t.ex. när vattnet tinar.
 • Vid strömavbrott; tappa upp ett 10tal liter vatten i flaskor eller kärl. Håll dig varm med ett extra lager kläder, försök att hålla dig i ett rum, använd bara ytterdörren vid behov. Stearinljus ger både ljus och värme, men se upp med brandfaran!
 • Träd som lutar eller ligger mot egendom bör avlägsnas utan att förorsaka mer skada t.ex. med hjälp av kranbil.
 • Ta ned träd, med hjälp av fackman (kan vara farliga spänningar i böjda träd/grenar), som fallit över byggnader, skylift eller kranbil kan behövas. Arbeta så att skadan inte förvärras. Om det gått hål t.ex. i yttertak eller fasad, ring hantverkare som kan göra en tillfällig eller permanent lagning, mot nederbörd och vind.
 • Kontakta elektriker om elinstallationer kommit till skada.
 • Vid träd på Landskapsvägar ring Landskapsregeringens vägjour 0405967625.
 • Vid träd på kommunala vägar, tag kontakt via kommunen.
 • Ta så fort som möjligt vara på kringblåsta föremål som kan utgöra fara.
 • Försäkringen ersätter skäliga kostnader som orsakats försäkringstagaren vid begränsning av inträffad eller avvärjning av omedelbart hotande skada, om egendomen omfattas av försäkringen.
 • Fritidshus eller obebott hus; åk så fort vädret tillåter och tillfälle ges, ut och se efter om din fastighet eller övrig egendom drabbats av skada.
 • Agera omgående om möjligt med sunt förnuft och som om du själv skulle betala skadan. Rädda snarast det som räddas kan. Släng inget innan du fått klartecken av din skadehandläggare.
 • SPARA ALLTID KVITTON PÅ KOSTNADER.
 • FOTOGRAFERA SYNLIGA SKADOR SOM UPPSTÅTT.

ANMÄL SKADA PÅ TEL 018 27600
eller via webbskadeanmälan 
(lösöre och fordon)
Mina sidor

Myndighetsinformation:
https://alandsradio.ax/
https://steelfm.ax/
Räddningsmyndigheterna har bemannat samtliga brandstationer runt om på Åland till vilka man kan vända sig vid hjälp av behov. Räddningsverket telefon: 018-531485, 018-531481.

Strömavbrottsinformation:
https://www.el.ax/elnat/avbrottsinformation/
https://www.energi.ax/
Vid träd på el-ledningar ring Ålands elandelslag 018-39202.

Avloppssystem:
Kontrollera på t.ex kommunens facebook/hemsida huruvida avloppssystemen är fungerande, för att undvika översvämning.

 

Vid skador på hemelektronik är det enklast att ta med blanketten för intyg och kostnadsförslag, som du hittar här nedan, till din servicefirma och be dem fylla i reparationskostnaderna.
Ta sedan med dig den ifyllda och signerade blanketten när du kommer till oss och anmäler skadan.

I boningshuset och fritidshuset ingår kostnadsfri sanering av skadedjur. Får du problem med exempelvis möss eller getingar tar du lätt kontakt med Anticimex. Kontakta dem på telefon +358 18 41 010 om du vill ha hjälp med sanering av skadedjur, få tips om vad du själv kan göra eller om du vill veta mer om försäkringen.

Några viktiga saker att tänka på vid vattenskada:

 • Stäng av vattnet. Eventuellt måste du stänga av huvudvattenkranen.
 • Torka upp vattnet ordentligt för att förhindra att skadan förvärras.
 • Flytta möbler och liknande så att de inte står i fukt. 
 • Försök hitta orsaken till vattenläckan. 
 • Ring en VVS jour om du bor i egnahemshus.
 • Ring fastighetsskötaren om du bor i hyreshus.
 • Kontakta oss för att anmäla skadan.

Vid akuta vattenskador efter kontorstid, till exempel vid översvämning i källare, kontakta Alarmcentralen tel. 018 19 000.