Husägarens bästa vän

Husboken är dels en checklista för enkla underhållsjobb, dels ett anteckningsblock där du kan skriva in påminnelser och spara till exempel sotarens telefonnummer eller fasadens färgkod.

Nedan finns exempel på uppgifter som Husboken påminner dig om. 

Checklista - Vår

Rensa hängrännor, stuprör och lövsilar både på våren och hösten. Det är ett enkelt sätt att förhindra fuktskador på tak och fasad.

Hantera batteriet i varje brandvarnare enligt tillverkarens anvisningar. Använd brandvarnarnas testfunktion regelbundet så kan du vara säker på att brandvarnaren fungerar.

Ett smutsigt fett- eller kolfilter är en brandfara och en hälsorisk.

Med ett rent filter och rena tätningslister i diskmaskinen minskar du risken för vattenskador. Kom också ihåg att stänga av vattenkranen till diskmaskinen när den inte används.

När du regelbundet dammsuger bakom kyl och frys minskar brandrisken. Kolla samtidigt att alla sladdar är oskadda.

Mynningen till dräneringsröret finns på bakväggen inne i kylskåpet. Rensa röret med en renspip så förhindrar du att kondensvattnet som bildas i kylskåpet rinner ut och förstör ditt golv.

Kontrollera inspektionsbrunnarna för dränering, dagvatten och avlopp, samt eventuella backventiler.

Checklista - Sommar

Hantera batteriet i varje brandvarnare enligt tillverkarens anvisningar. Använd brandvarnarnas testfunktion regelbundet så kan du vara säker på att brandvarnaren fungerar.

Ett smutsigt fett- eller kolfilter är en brandfara och en hälsorisk.

Anlita en fackman för regelbunden sotning och översyn av eldstad och värmepanna. En sotning tar bort brandfarliga beläggningar. Husägaren ansvarar för sotningen, på din kommuns hemsida kan du få tips om legitimerade sotare. Av sotaren får du reda på hur ofta det ska sotas.

Hår och tvålrester kan hindra vattnet från att rinna undan.

Försäkra dig om att inga synliga rör läcker under diskbänken, t ex vid diskmaskinen och andra liknande utrymmen.

Kontrollera och besikta din oljetank enligt tillverkarens rekommendation och myndighetskrav.

Byt anod enligt tillverkarens rekommendation, annars riskerar din varmvattenberedare att frätas sönder inifrån. Anlita en rörmokare för arbetet.

Ett rent filter ger dig ett gott vattentryck. Följ tillverkarens rekommendationer och anlita en rörmokare för arbetet.

Checklista - Höst

Rensa hängrännor, stuprör och lövsilar både på våren och hösten. Det är ett enkelt sätt att förhindra fuktskador på tak och fasad.

Hantera batteriet i varje brandvarnare enligt tillverkarens anvisningar. Använd brandvarnarnas testfunktion regelbundet så kan du vara säker på att brandvarnaren fungerar.

Ett smutsigt fett- eller kolfilter är en brandfara och en hälsorisk.

Oavsett modell ska hemmets brandsläckare ses över av en fackman. Brandsläckare som förvaras utomhus ska kontrolleras en gång per år, brandsläckare du har inomhus ska kontrolleras vartannat år.

Koppla bort trädgårdsslangen från vattenposten innan det blir köldgrader, annars är risken stor att röret i väggen fryser sönder och du får vattenläckage. Om vattenposten har en ventil på insidan av väggen ska du också stänga den. Kom ihåg att förvara trädgårdsslangen i ett frostfritt utrymme.

Med regelbunden påfyllning minskar du risken för skador och ett kallt hus.

Kontrollera att du inte har läckage i tappvattenskåp och värmefördelarskåp.

Så här kontrollerar du avstängningsfunktionen i din vattenfelsbrytare:

  1. Sätt den i Borta-läge och öppna en kran.
  2. Vänta och se att vattnet stängs av.
  3. Stäng av kranen och återställ vattenfelsbrytaren till normalläge.

Om vattenfelsbrytaren inte stänger av vattnet ska du kontakta tillverkaren.

Ifall trycket sjunker upprepade gånger ska du kontakta en rörmokare, risken är stor att du har ett vattenläckage.

Jordfelsbrytare minskar risken för personskador och elbränder eftersom den bryter elektriciteten vid jordfel både i elanläggningen och i anslutna produkter. 

  1. Testa jordfelsbrytaren minst två gånger per år och kom ihåg att återställa brytaren efter ett lyckat test.
  2. Ifall elektriciteten inte bryts ska du kontakta en elektriker.
  3. Om din jordfelsbrytare oväntat stänger av elektriciteten och du inte kan lokalisera felet ska du omedelbart kontakta en elektriker.

Med rena filter får du en mer ekonomisk uppvärmning och färre driftsproblem. Följ tillverkarens rekommendationer och anlita en rörmokare för arbetet.

Checklista - Vinter

Hantera batteriet i varje brandvarnare enligt tillverkarens anvisningar. Använd brandvarnarnas testfunktion regelbundet så kan du vara säker på att brandvarnaren fungerar.

Ett smutsigt fett- eller kolfilter är en brandfara och en hälsorisk.

Sprid din kunskap till alla i familjen. Guida dem genom huset och ge svar på frågor som:
 

  1.  Var finns brandfilten och brandsläckaren?
  2. Hur stänger man av inkommande vatten?
  3. När ska man ringa nödnumret 112?

Testa gärna tillsammans så många funktioner som möjligt. Kunskap gör det lättare att agera rätt om något händer.

Med ett rent vattenlås har du god avrinning och skyddar huset mot vattenskador.

Dammsug och byt regelbundet ut filtren i friskluftsventilerna och fönsterventilerna.

Med hela och rena filter andas du frisk inomhusluft som är fri från pollen och skadliga partiklar.