Tillsammans har vi levererat trygghet sedan 1866 

Vi försäkrar hus och hem, personer, fordon, djur och företag med högsta kvalitet på vår service. Vi jobbar för att ständigt förbättra våra produkter och bidra till det åländska samhället. Våra medarbetare förknippas i hög grad med Ömsen och dess produkter och därmed är personalens kompetens och engagemang en viktig faktor för vår framgång.

Vi kan erbjuda spännande, varierande och utmanande jobb inom många olika områden. Vi är en relativt liten organisation med höga ambitioner och därför gör varje medarbetare skillnad! Vår arbetskultur präglas av gott humör och uppmuntrar till eget ansvar och initiativ. Våra värderingar - närvarande, pålitliga, personliga och kunniga – leder oss i det dagliga arbetet.

Det är viktigt för oss att medarbetarna mår bra och därför erbjuder vi bra arbetsvillkor, kompetensutveckling och fina förmåner. Vi vill att våra medarbetare trivs, utvecklas och stannar hos oss. 

Hos oss kan du jobba inom många olika områden och våra medarbetare har väldigt varierande kompetenser och bakgrunder.

Här kan du läsa om olika yrkesområden som finns på Ömsen

Vi säljer försäkringar både till företag och privatpersoner på Åland, och genom dotterbolaget Ålands Försäkringar till småföretag i Sverige. Som säljare och kundansvarig ger man råd och säljer försäkringar. Det förutsätts att man tar en aktiv roll i kundmötet och både lyssnar och vägleder för att erbjuda försäkringslösningar som är anpassade efter kundens behov, och att lyfta fram och belysa förebyggande åtgärder och innehåll. Kontakten med kunden sker genom besök, telefon eller via våra digitala kanaler. Praktiska göromål är att teckna, ändra och fakturera försäkringar.

Våra medarbetare har varierande bakgrund. Vi värdesätter framförallt ett intresse för kundservice och att man har ett vänligt bemötande med fallenhet för att förklara och informera.

I receptionen har man ofta första kontakten med våra kunder via telefon, e-post eller besök. Receptionen ansvarar för telefonväxeln och posthanteringen. Här sköts även intern service till personal såsom bokning av tjänsteresor och kontorsmaterial.

Vi värdesätter framför allt att våra medarbetare har ett intresse för kundservice, har ett vänligt bemötande och ordningssinne.

Skaderegleraren är den person som möter kunden när en skada har skett. Skaderegleraren besiktar och bedömer skadan samt utreder vem eller vad som är vållande till skadan och ser därefter till att kunden får den ersättning man har rätt till enligt försäkringsvillkoren. Kontakten med kunden sker genom besök, telefon eller via våra digitala kanaler.

Vi jobbar också skadeförebyggande där vi informerar våra kunder om hur de skall göra för att undvika att skador uppstår.

Våra medarbetare är duktiga kommunikatörer och beroende på arbetsuppgift kan man ha branschkunskap från bland annat bygg, brand, djur, bil/trafik och sjukvård.

Inom marknads hanteras all extern kommunikation, både digitalt (hemsidor, sociala medier) och analogt (tryck – och reklamprodukter). Här planeras events, kundtillfällen och marknadsaktiviteter. En viktig del för att bygga vårt varumärke är även sponsorering och hållbarhetsarbete.

Vi värdesätter att våra medarbetare är utåtriktade och kreativa, men även strukturerade och noggranna.  

Våra jurister stöder hela bolaget i både affärs- och bolagsjuridiska frågor. I de olika rollerna ingår bl.a. att ge råd, ta fram och underhålla interna regelverk samt bevaka ny lagstiftning. Inom området ryms även compliance-funktion (bevakning av regelefterlevnad) samt dataskyddsombud.

Vi värdesätter en god affärsmässig förståelse samt samarbets- och problemlösningsförmåga. För att jobba här krävs juristexamen.

Produktavdelningen består av affärsstöd och analys. Affärsstöd säkerställer kvaliteten på våra försäkringsprodukter när det gäller regelefterlevnad och att vi har effektiva processer för försäljning och skadereglering. Ser helt enkelt till att våra produkter är ”hela och rena”.

Vi värdesätter för dessa roller ett strukturerat arbetssätt, lösningsfokus, god kommunikationsförmåga och en stark drivkraft att förbättra.

Våra analytiker jobbar med analyser och beräkning för bl.a. prissättning. Som aktuarie och försäkringsmatematiker gör man analyser, beräkningar och riskbedömningar.

Vi värdesätter ett analytiskt sinne samt intresse för siffror och statistik. För att jobba här krävs högskoleutbildning.

Inom affärsutveckling jobbar man med utveckling av produkter och koncept samt koordinering av projekt. Mycket av den affärsutveckling som görs är teknisk eller digital och därför jobbar affärsutveckling och IT nära varandra.

Ömsen har en effektiv IT-avdelning som med skiftande arbetsuppgifter både utvecklar, underhåller och har support på egna, inköpta och en del externa system. Vi jobbar med agila verktyg.

Systemutvecklarna arbetar med kravställning, arkitektur, design, front end/back end-utveckling.

IT-support hanterar inköp, installation, administration och support av utrustning och program till personalen. På tekniksidan hanteras nätverk, datasäkerhet, telefoni etc.

Alla medarbetare har någon form av teknisk bakgrund och ett intresse för IT-frågor. Vi strävar efter att sprida kunskap och erfarenhet mellan kollegor så god samarbetsförmåga är en förutsättning.

På ekonomiavdelningen jobbar man med ekonomisk rapportering, bokföring, redovisning, fakturering och ekonomisk rapportering. Vi har även en placeringsverksamhet som jobbar med investeringar.

Våra medarbetare har ett intresse för siffror, är noggranna och analytiska.

Inom HR på Ömsen får man jobba brett med allt som har med personalen att göra. Som HR-specialist ger man råd och stöd till chefer och medarbetare, utvecklar HR-processer och verkar för en sund och attraktiv arbetsplats. Arbetet är både operativt och strategiskt.

Vi värdesätter intresse för organisation och människor, problemlösningsförmåga och självständighet.  

Ömsen äger ett antal fastigheter som hyrs ut som bostäder och affärslokaler. För dessa utför vi disponentuppgifter och service. Vi jobbar också aktivt med fastighetsutveckling, både av befintliga fastigheter och nya projekt.

Våra medarbetare är både praktiskt inriktade och har byggnadsteknisk kompetens.

Vi har en personalmatsal där det serveras lunch till personalen. I vårt kök får man mycket eget ansvar och till uppgifterna hör att planera, göra inköp, tillaga måltider samt hantera servering och disk.

Förutom förmåga att laga god mat värdesätter vi kreativitet och god samarbetsförmåga.