Just nu kan det vara svårt att ringa oss p.g.a störningar i vår telefoni. Felsökning pågår!

Kvinna och pojke sitter vid ett bord

Personskada

Alla personskador kan du enkelt anmäla på Mina sidor

Har du inte bank-ID för att logga in på Mina sidor kan du använda blanketterna nedan för att anmäla din skada.

Kom ihåg att skriva ut och underteckna blanketten innan du sänder den till oss.

Genom att fylla i nedanstående adress på kuvertet kan ni skicka in blanketten till oss ofrankerat.

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag
Svarsförsändelse
Avtal 22100/26
22103 Mariehamn

Det går också bra att mejla in den till oss via säker e-post välj Privat - Sjukdom och Olycksfall som mottagare.

Logga in här för att anmäla din skada

Är du under 18 år eller inte har bank-ID för att logga in på Mina sidor kan du använda blanketten för skadeanmälan.

Kom ihåg att skriva ut och underteckna blanketten innan du sänder den till oss.

Genom att fylla i nedanstående adress på kuvertet kan ni skicka in blanketten till oss ofrankerat.

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag
Svarsförsändelse
Avtal 22100/26
22103 Mariehamn

Det går också bra att mejla in den till oss via säker e-post välj Privat - Sjukdom och Olycksfall som mottagare.

Logga in här för att anmäla din skada

Du kan även anmäla din skada enkelt i Ömsen Hälsa-appen.

Kom ihåg att skriva ut och underteckna blanketten innan du sänder den till oss.

Genom att fylla i nedanstående adress på kuvertet kan ni skicka in blanketten till oss ofrankerat.

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag
Svarsförsändelse
Avtal 22100/26
22103 Mariehamn

Det går också bra att mejla in den till oss via säker e-post välj Privat - Sjukdom och Olycksfall som mottagare.

Se till att du har alla intyg om du uppsökt vård utomlands till exempel kvitton, läkarintyg eller bokningsbekräftelse.

Kom ihåg att skriva ut och underteckna blanketten innan du sänder den till oss.

Genom att fylla i nedanstående adress på kuvertet kan ni skicka in blanketten till oss ofrankerat.

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag
Svarsförsändelse
Avtal 22100/26
22103 Mariehamn

Det går också bra att mejla in den till oss via säker e-post välj Privat - Skador Resa som mottagare. 

Anmäl din skada genom att ta kontakt med oss på telefon 018-27 600.
Det går också bra att mejla in till oss via säker e-post välj Privat - Sjukdom och Olycksfall som mottagare.

Vid frågor kontakta Aktia vardagar 8.30-16.30 på telefon 010 247 8300

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer. Läs mer information om samtalsavgifter.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer. Läs mer information om samtalsavgifter.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer.Läs mer information om samtalsavgifter.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer.Läs mer information om samtalsavgifter.