Kvinna och pojke sitter vid ett bord

Personskada

Du kan enkelt göra din skadeanmälan till oss med hjälp av blanketten här. Vi strävar efter att handläggningstiden ska vara så kort som möjligt.

Olycksfall

Har du en olycksfallsskada som eventuellt ersätts ur din privata olycksfallsförsäkring fyller du i blanketten nedan, undertecknar och skickar in den till oss.

Blanketter för skadeanmälan

Kom ihåg att skriva ut och underteckna blanketten innan du sänder den till oss.

Genom att fylla i nedanstående adress på kuvertet kan ni skicka in blanketten till oss ofrankerat. Det går också bra att mejla in den till personskador@omsen.ax

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag
Svarsförsändelse
Avtal 22100/26
22103 Mariehamn

Ömsen Resa

Be alltid om läkarintyg om du eller någon i familjen blir sjuk eller skadad på resan. Behöver du akut hjälp och befinner dig utomlands, kontakta SOS International:

Ring: +45 3848 9400
Fax: +45 7010 5056
E-mail: acfin@sos.eu
Hemsida: www.sos.eu

I skadeanmälningsblanketten nedan hittar du enkelt vilka dokument du behöver bifoga till oss när du gör din anmälan.

Se till att du har alla intyg om du uppsökt vård utomlands till exempel kvitton, läkarintyg eller bokningsbekräftelse.

Kom ihåg att skriva ut och underteckna blanketten innan du sänder den till oss.

Genom att fylla i nedanstående adress på kuvertet kan ni skicka in blanketten till oss ofrankerat. Det går också bra att mejla in den till personskador@omsen.ax

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag
Svarsförsändelse
Avtal 22100/26
22103 Mariehamn

 

Ömsen Hälsa

Har du vår försäkring Ömsen Hälsa, och har drabbats av sjukdom eller olycksfall, gör din anmälan här.

Avbrott vid arbetsoförmåga

Vill du anmäla din skada så tar du enkelt kontakt med oss på telefon 018-27 600.

Ömsen Liv

Vid frågor kontakta Aktia vardagar 8.30-16.30 på telefon 010 247 8300

Site by Strax