Person | Ömsen

Personskada

Du kan enkelt göra din skadeanmälan till oss med hjälp av blanketten här. Vi strävar efter att handläggningstiden ska vara så kort som möjligt.

Olycksfall

Har du en olycksfallsskada som eventuellt ersätts ur din privata olycksfallsförsäkring fyller du i blanketten nedan och skickar in den till oss.

Kom ihåg att bifoga kvitton i original.

Blanketter för skadeanmälan

Skadeanmälan

Kom ihåg att skriva ut och underteckna blanketten innan du sänder den till oss.

Genom att fylla i nedanstående adress på kuvertet kan ni skicka in blanketten till oss ofrankerat. Det går också bra att mejla in den till olycksfall@omsen.ax

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag
Svarsförsändelse
Avtal 22100/26
22103 Mariehamn

Ömsen Hälsa

Har du vår försäkring Ömsen Hälsa, och har drabbats av sjukdom eller olycksfall, gör din anmälan här:

Skadeanmälan

Site by Strax