Pressmeddelande - Val av styrelse för 2020

Pressmeddelande 17.12.2019

Förvaltningsrådet har valt styrelse för år 2020.

Förvaltningsrådet har vid sitt möte 17 december 2019 återvalt Birgitta Eriksson, Ida Hellgren, Leif Nordlund och Andreas Remmer till styrelsemedlemmar för år 2020.

I stället för Göran Lindholm har Jur.kand. Charlotte Boij valts till styrelsemedlem för 2020. Boij har en gedigen erfarenhet från svensk försäkringsmarknad och har bl.a. varit VD för Ikano Försäkring mellan åren 2011 och 2016.

Förvaltningsrådet har även återvalt Andreas Remmer till ordförande och Leif Nordlund till viceordförande för styrelsen.

Förvaltningsrådet

Närmare upplysningar i ärendet ger förvaltningsrådets ordförande Trygve Eriksson.

Site by Strax