Pressmeddelande - Val av styrelse för 2019 | Ömsen

Pressmeddelande - Val av styrelse för 2019

Pressmeddelande 11.12.2018

Förvaltningsrådet har valt styrelse för år 2019.

Förvaltningsrådet har vid sitt möte 10 december 2018 återvalt Birgitta Eriksson, Ida Hellgren, Göran Lindholm och Leif Nordlund till styrelsemedlemmar för år 2019.

Kjell Clemes har undanbett sig återval varför Andreas Remmer valts till ny styrelsemedlem för år 2019.

Förvaltningsrådet har även valt Andreas Remmer till ordförande och Leif Nordlund till viceordförande för styrelsen.

Förvaltningsrådet

Närmare upplysningar i ärendet ger förvaltningsrådets ordförande
Trygve Eriksson.

Site by Strax