Pressmeddelande 4.7.2018 - Ömsen utvecklar en personförsäkring | Ömsen

Pressmeddelande 4.7.2018 - Ömsen utvecklar en personförsäkring

Ömsen vill bidra till ett friskare Åland- utvecklar en personförsäkring med förebyggande hälsovård.

Ömsen tänker nytt och utvecklar för sina kunder en helt ny typ av sjukkostnadsförsäkring med fokus på förebyggande hälsovård i samarbete med Medimar. Därmed tar sakförsäkringsbolaget steget till personförsäkringar. Målet är att genom förebyggande åtgärder skapa livskvalitet och på sikt få friskare ålänningar.

Sedan Ömsen bildades 1866 har den ömsesidiga idén varit att erbjuda ålänningarna sakförsäkringar. Men nu 152 år senare jobbar man för att kunderna även ska kunna teckna en förebyggande sjukkostnadsförsäkring via Ömsen. Eftersom det handlar om hälso- och sjukvård samarbetar Ömsen med hälso- och sjukvårdsaktören Medimar som har lång erfarenhet, och håller högsta kvalitet på sina tjänster.

– Vi arbetar nu aktivt med att utöka vårt utbud från sakförsäkring till personförsäkring och att göra utbudet till våra åländska kunder heltäckande. Målet med detta arbete är att få friskare ålänningar. Arbetet har pågått i snart ett år i samarbete med Medimar. För Ömsen är skadeförebyggande åtgärder alltid en väsentlig del av våra försäkringserbjudanden och därför är ett starkt skadeförebyggande elementet i sjukkostnadsförsäkringen en självklarhet, säger Dan-Erik Woivalin, vd på Ömsen.

– Vi arbetar intensivt med att förbereda lanseringen av ett flertal olika personförsäkringar och vi kommer därför att under hösten 2018 kunna erbjuda ålänningarna ett fullständigt åländskt trygghetsalternativ, säger försäljningschef Stefan Boman.

De som tecknar försäkringen får genom en personlig hälsocoach kunskap och råd som bygger upp hälsan och de som har behov får tillgång till lättillgänglig vård med korta ledtider. För att hjälpa vårdtagare kommer det också att finnas en vårdcoach som lotsar vårdtagaren genom vårdkedjan.

– Vi har beredskap att hjälpa ålänningarna med kunskap i förebyggande hälsovård och med att erbjuda en lättillgänglig sjukvård med korta ledtider för de som behöver det. Vi nyanställer bland annat ytterligare läkare till Medimar för att hjälpa de som tecknar sjukkostnadsförsäkring via Ömsen, säger Mathias Grunér, vd på Medimar.

 

För ytterligare frågor:

Dan-Erik Woivalin, VD, Ömsen
018 27600
dan-erik.woivalin@omsen.ax

Stefan Boman, försäljningschef, Ömsen
018 27620
stefan.boman@omsen.ax

 

Site by Strax