Pressmeddelande 29.10.2018 Ömsen utökar tryggheten för företagare | Ömsen

Pressmeddelande 29.10.2018 Ömsen utökar tryggheten för företagare

Ömsen utökar tryggheten för företagare

Ömsen fortsätter att utöka sitt försäkringsutbud. Denna gång med en försäkring som ger ersättning om en egenföretagare skadar sig eller blir sjuk och inte kan slutföra sina uppdrag. Försäkringen heter avbrott vid arbetsoförmåga.

Den nya försäkringen ska ses som ett komplement som förbättrar det övriga försäkringsskyddet som företagare har och ger ytterligare trygghet.

- Som ägare av bil, hus och lägenhet tänker vi ofta på försäkring. Många gånger försäkrar vi oss själva sämre än våra materiella tillgångar. Och som egenföretagare är man kanske ännu mer sårbar när verksamheten förutsätter att man kan utföra sitt jobb. När vi nu satsar på personförsäkringar inkluderar vi den här försäkringen i det nya utbudet som ger kunden ett bättre helhetsskydd, berättar Stefan Boman, försäljningschef på Ömsen.

Ömsen erbjuder fyra dagersättningsbelopp och kunden väljer själv det alternativ han eller hon önskar. Ju högre ersättning desto högre premie. Här spelar även åldern på den försäkrade in. Ersättning betalas ut för alla dagar i veckan, för såväl vardagar som helger.

- Att teckna en sådan här försäkring är en enkel och prisvärd väg att få bästa möjliga ersättning när sjukdomen eller olyckan är framme. För att teckna försäkringen krävs endast en hälsodeklaration där man intygar att man inte varit sjukskriven mer än 30 dagar under de senaste två åren. Det är alltid en trygghet att ha ett gott försäkringsskydd fast vi naturligtvis allra helst hoppas att vi inte råkar ut för olyckshändelser eller sjukdomar, säger Stefan Boman.

Försäkringen kan även tecknas av privatpersoner men är främst tänkt för företagare.

För ytterligare frågor:

Stefan Boman, försäljningschef,

Ömsen 018 27600

stefan.boman@omsen.ax

Site by Strax