Pressmeddelande 26.6.2018 - Omval och nyval i Ömsens Förvaltningsråd | Ömsen

Pressmeddelande 26.6.2018 - Omval och nyval i Ömsens Förvaltningsråd

Pressmeddelande 26.6.2018

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag har hållit ordinarie bolagsstämma den 26 april där ett 60-tal personer närvarade. Stämman godkände bokslutet för 2017 samt beviljade de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet.

Stämman beslutade höjda årsarvoden till förvaltningsrådets medlemmar enligt följande. 5 000 € (4 000 €) för ordförande och 2 000 € (1 500 €) för medlem.

På stämman beslutades efter omröstning att antalet medlemmar i förvaltningsrådet ökar från 11 till 12.

Jesper Blomsterlund, Mikael Lundell och Peter Wiklöf omvaldes till förvaltningsrådet. Conny Nyholm, finanschef på Ålands Landskapsregering invaldes som ny medlem.

För ytterligare frågor:
Dan-Erik Woivalin VD, Ömsen
018 27600
dan-erik.woivalin(a)omsen.ax

Site by Strax