Pressmeddelande 24.4.2018 - Ömsen expanderar | Ömsen

Pressmeddelande 24.4.2018 - Ömsen expanderar

Pressmeddelande 24.4.2018

Ömsen expanderar sin affär på Åland

Ömsen vill ge ännu bättre helhetsservice till kunderna på Åland genom att utöka utbudet av försäkringar till ålänningarna. I en nära framtid kan kunder i Ömsen även få tillgång till en utvecklad olycksfallsförsäkring och en mera omfattande reseförsäkring. Om planerna realiseras kan det bli nyrekryteringar.

Idag har Ömsen cirka 20 000 kunder inom flera typer av försäkringar som bland andra bilförsäkring, Hemömsförsäkring och djurförsäkring. Ömsen har specialiserat sig på lokal närvaro och har under de senaste 151 åren varit det självklara trygghetsvalet för ålänningarna.

Ömsens långsiktiga och starka lokala närvaro i det åländska samhället understryks bland annat av stödet under 2017 till åländsk idrott och kultur med över 220 000 €.
Ömsens goda resultat för 2017 möjliggjorde även en rekordutdelning om 10 m€ till det uppskattade Ömsenkontot, vilket i praktiken innebär att Hemömskunderna under ett flertal år framöver kommer att få en rabatt om ca 50 % på Hemömspremien.

Att ha ett kundförhållande i Ömsen säkerställer därmed att nyttan av Ömsens resultat och kundernas premier återinvesteras på Åland.

De som velat har kunnat teckna en olycksfallsförsäkring som tillägg till hemförsäkringen Hemöms och i Ömsens generella hemförsäkring ingår även en reseförsäkring som täcker till exempel förlorat bagage.

– Vad vi nu vill bygga ut är möjligheten för våra kunder att teckna en mera omfattande och konkurrenskraftig olycksfallsförsäkring utan att den är kopplad till Hemömsförsäkringen samt ha ambitionen att erbjuda en komplett reseförsäkring, säger Dan-Erik Woivalin, vd i Ömsen.

– Vi vill således kunna erbjuda alla kunderna på Åland ett rejält och heltäckande åländskt trygghetsalternativ med en långsiktig och stabil lokal närvaro. Att all service och kundkontakt sker inom landskapets gränser och på svenska är en självklarhet, säger Dan-Erik Woivalin.

– Går planerna i lås behöver vi rekrytera kompetenta personer som kan hjälpa oss att expandera vårt utbud och vår service till kunderna, säger Dan-Erik Woivalin.
Ömsen har redan alla behövliga myndighetstillstånd för den planerade utvidgningen av verksamheten på Åland.

För ytterligare frågor:
Dan-Erik Woivalin VD, Ömsen
018 27600

Pressmeddelande - Ny olycksfallsförsäkring från och med den 1.8.2018

Site by Strax