Pressmeddelande 13.4.2018 - 2017 ett av de bästa åren för Ömsen | Ömsen

Pressmeddelande 13.4.2018 - 2017 ett av de bästa åren för Ömsen

Pressmeddelande 13.4.2018

2017 ett av de bästa åren för Ömsen  – ger 10 miljoner euro till trogna kunder

2017 är ett av de i särklass bästa åren för Ömsen under 2000-talet. Resultatet uppgår till 11,5 miljoner euro, en uppgång med 98 procent jämfört med 2016. När resultatet är så gott passar Ömsen på att öronmärka hela 10 miljoner euro som utdelning till Ömsenkontot. Det betyder att trogna kunder får rekordutdelning i flera år framåt.

Avsättningen till Ömsenkontot har under de senaste åren varit 2 m€ per år. Det betyder att trogna Hemömskunder fått i stort sett 50 procent rabatt på premierna.

Efter lanseringen av Ömsenkontot och Trygghetspaket (Leakomatic och spisvakt) under augusti 2015 har Ömsen haft ett kontinuerligt och positivt inflöde av kunder.

Nu har Ömsen beslutat att öronmärka rekordsumman 10 m€ till Ömsenkontot. Förutom att avsättningen till Ömsenkontot under 2018 ökar till 2,5 m€ säkerställer rekordavsättningen även en fortsatt och betydande avsättning till Ömsenkontot för flera år framöver.

– Rekordavsättningen är ett bevis på att det även i framtiden ska löna sig att vara både kund och ägare i Ömsen. Idag är jag extra stolt och glad att få leda Ömsen och dess duktiga medarbetare, säger Dan-Erik Woivalin, bolagets vd.

En stor anledning till det goda resultatet beror på Ömsens framgångar i placeringsverksamheten.  Resultatet därifrån var under 2017 14,1 miljoner euro mot 7,4 m€ föregående år.

– Det extrema läget på aktiemarknaden under 2017 gjorde att vi beslutade att ta hem vinster från flera investeringsobjekt. Därav det goda placeringsresultatet, säger Dan-Erik Woivalin, vd i Ömsen och tillägger;

– Under 2018 kommer vi att vikta om vår placeringsportfölj. Vi ser flera hotbilder mot aktiemarknaden. Detta faktum samt förändrade kapitalregler för försäkringsbolag gör att vi i framtiden investerar mindre i aktier och mer i fastigheter.

Ömsen har redan ett strategiskt fastighetsinnehav i Mariehamns centrum och fortsätter att prioritera fastighetsutveckling där.

– Vi är övertygade om att investeringar i centrum över tid är en lönsam affär för våra ägare och ser fram emot att ha en fortsatt god dialog med stadens myndigheter, säger Dan-Erik Woivalin.

Försäkringsresultatet uppvisar ett minus på 2,6 m€ mot minus 1,6 m€ 2016. En anledning är att Ömsen drabbats av fler frekvensskador under 2017. En annan orsak är den offensiva investeringstakten av det skadeförebyggande Trygghetspaketet i de åländska hemmen, vilken belastar försäkringsresultatet med 1,2 m€.

– Satsningen på Trygghetspaketet har redan börjat betala sig eftersom antalet vattenskador och spisbränder minskat kraftigt. Det är bra för våra framtida affärer eftersom skadekostnaderna blir lägre, säger Dan-Erik Woivalin.

Ömsen fortsatte under 2017 att flytta fram positionen och förstärka sin marknadsposition på Åland.

Ömsens samhällsengagemang i form av stöd till åländsk idrott och kultur uppgick till 220 000 € under 2017.

 

För ytterligare frågor:
Dan-Erik Woivalin VD, Ömsen
018 27600
dan-erik.woivalin(a)omsen.ax
 

Site by Strax