Pressmeddelande 12.12.2017 - Val av styrelse | Ömsen

Pressmeddelande 12.12.2017 - Val av styrelse

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag – Pressmeddelande 12.12.2017

Val av styrelse

Förvaltningsrådet har valt styrelse för år 2018.

Förvaltningsrådet har vid sitt möte 11 december 2017 beslutat att minska antalet medlemmar i styrelsen från sju till fem och härigenom återgå till det antal medlemmar i styrelsen som tidigare tillämpats inom bolaget.

Till styrelsemedlemmar för 2018 valdes Kjell Clemes, Ida Hellgren, Göran Lindholm, Birgitta Eriksson (driver konsultbolaget Addera Mera) och Leif Nordlund.

Förvaltningsrådet har även valt Göran Lindholm till ordförande och Leif Nordlund till viceordförande för styrelsen.

Förvaltningsrådet

Närmare upplysningar i ärendet ger förvaltningsrådets ordförande Trygve Eriksson

Site by Strax