Planeringen i mariehamns centrum fortsätter

Pressmeddelande 7.3.2019

Ömsen fortsätter sin planering i centrum

Ömsen presenterade nyligen sina planer för Mariehamns centrum. I dem ingår förändringar i stadsbilden för att kunna genomföra planerna för tre nya fastigheter på en yta av cirka 9 500 kvadratmeter. Nu lämnar Ömsen in rivningsanmälan för att kunna planera för projektet.

Det är i korsningen Ekonomiegatan-Torggatan- Strandgatan som Ömsen planerar att bygga nytt för både handel och bostäder. När planerna presenterades i början av februari i år mottogs de positivt av såväl media som invånarna i Mariehamn. Flera uttryckte åsikter som att det gagnar både ålänningarna och de som besöker Åland med en förnyelse av centrum.

Ömsen har redan lämnat in ansökan om stadsplaneändring för fastigheten på Torggatan 7, Zeipels. Inom kort lämnar Ömsen in stadsplaneändring och rivningsanmälan även för övriga berörda fastigheter, speciellt för det Boreniuska huset vid Torggatan 9.

-Vi har låtit göra en omfattande utredning för det Boreniuska huset för att försöka integrera fastigheten i våra nya planer för Mariehamn. Det har visat sig bli alltför kostsamt att behålla huset som dessutom inte på ett ändamålsenligt sätt kan integreras i vår planering, säger Ralf Knahpe, fastighetsutvecklare på Ömsen.

-Av den anledningen lämnar vi inom kort in rivningsanmälan för det Boreniuska huset. Det gör vi för att få besked om hur staden ser på våra planer och för att vi ska kunna planera framåt och få besked om våra planer kan genomföras, säger Ralf Knahpe.

Ömsens tidsplan har inte ändrats – start helst redan i år och sedan genomförs projektet i intervaller de kommande 4-5 åren. Det dröjer innan det är aktuellt att riva någon byggnad. Rivningsanmälan görs för att få besked om hur hela projektet kan framskrida.

För ytterligare frågor:

Ralf Knahpe
Fastighetsutvecklare, Ömsen
018 27627
ralf.knahpe(a)omsen.ax

Site by Strax