Ömsen har sålt aktier i Ålandsbanken

Pressmeddelande 15.5.2019

Ömsen har minskat sitt ägande i Ålandsbanken. Cirka 10 procent av rösterna i banken, eller 700 000 A-aktier, har avyttrats via börsen i Helsingfors. Ömsen har efter försäljningen totalt 205 767 aktier i banken vilket innebär att Ömsen fortsättningsvis är bland de 10 största ägarna i banken.

– Avyttringen av aktier i Ålandsbanken följer vår långsiktiga strategi att minska andelen aktier i vår placeringsportfölj för att istället omvikta vårt ägande till bl.a. fastigheter, säger Dan-Erik Woivalin, vd i Ömsen och fortsätter;

– Därför är affären helt logisk och i linje med vad vi tidigare har kommunicerat när det gäller vår strategi att i framtiden lägga en större del av våra placeringar i till exempel fastigheter.

Med beaktande av att Ålandsbankens bolagsordning innehåller en rösträttsbegränsning är Ömsens antal röster på bankens bolagsstämmor oförändrade även efter försäljningen av aktierna.

För ytterligare frågor:

Dan-Erik Woivalin
VD, Ömsen
018 27600
dan-erik.woivalin@omsen.ax

Site by Strax