Ömsen bygger för framtiden | Ömsen

Ömsen bygger för framtiden

Pressmeddelande 22.3.2018

Ömsen har vuxit ur sina lokaler på Köpmansgatan. För att få ändamålsenliga lokaler för både kunder och anställda planeras en tillbyggnad på cirka 900 kvadratmeter. Planen är att bygga samman Ömsens nuvarande kontor med grannfastigheten på Köpmansgatan 4. Utformningen av det nya Ömsenhuset följer den nya tilltänkta stadsplanen.

Ömsen har suttit i den nuvarande byggnaden sedan sent 1970-tal. Och i fastigheten som byggdes 1977-78 har endast några mindre renoveringar och förändringar skett de senaste 30 åren.

Samtidigt har Ömsens verksamhet vuxit och besöken av kunder har ökat i takt med att allt fler kunder väljer Ömsens utbud av försäkringar. Även antalet anställda har successivt utökats.

-Vi är helt enkelt för trångbodda i dagsläget och vill kunna erbjuda våra kunder ett helt nytt bemötande. Idag slussas de runt i huset och i framtiden vill vi ha tillgång till en speciell mötesarena eftersom vissa försäkringsfrågor är av känslig natur, säger Dan-Erik Woivalin, vd i Ömsen.

Planen är att det nuvarande Ömsenhuset uppgraderas samt att en tillbyggnad uppförs mot fastigheten på Köpmansgatan 4, som Ömsen äger. Tillbyggnaden blir cirka 900 kvadratmeter och planeringen sker i nära dialog med stadsarkitektkontoret. Den totala ytan blir då ca. 2 000 kvadratmeter.

Att totalrenovera nuvarande fastighet hade blivit dyrare än att som nu bygga till.
-Vi vet ännu inte med säkerhet vad investeringen blir. Men med tanke på att nästan inget gjorts i huset på 30 år är vi i behov av förändring. Utbyggnaden beräknas kosta knappt 3 miljoner euro, säger Dan-Erik Woivalin.

Ömsen har denna månad lämnat in förslag till stadsplaneändring och går det som planerat kan bygglov lämnas in i augusti. Byggstart planeras till 2019. Det är MIRA Arkitektstudio som gjort skisserna.
- Till- och ombyggnaden kommer att underlätta för både våra kunder och oss själva. Ömsen är långsiktiga på Åland. Vi har funnits i 151 år och nu bygger vi upp vår service för framtiden, säger Dan-Erik Woivalin.

För ytterligare frågor:
Dan-Erik Woivalin VD, Ömsen
018 27600
dan-erik.woivalin@omsen.ax

 

Site by Strax