Ömsen 2018 - rekordresultat, expansion till personförsäkringar och nyanställningar

Pressmeddelande 12.4.2019

2018 har varit ett händelserikt år för Ömsen och dess 20 000 ägare och kunder. Förutom ett rekordresultat på 5,56 Meuro så var 2018 ett märkesår för Ömsen då steget togs till att också erbjuda personförsäkringar till ålänningarna.

Försäkringskartan på Åland har det senaste året kraftigt ritats om. Ömsen är ett av de bolag som anpassat sig efter den uppkomna situationen och kommit med flera nya produkter som erbjuder ett åländskt helhetsalternativ.

– De åländska kunderna förväntar sig i allt större utsträckning att få hela sitt försäkringsskydd tillgodosett från en och samma trygghetsleverantör och detta kommer Ömsen att leverera till ålänningarna, säger Dan-Erik Woivalin, vd för Ömsen

Förutom ett större försäkringsutbud som en hälsoförsäkring, Ömsen Hälsa, privat olycksfall, livförsäkring, pensionsförsäkring och ökad trygghet för egenföretagare så har kunderna i Ömsen återigen fått en rekordutdelning via Ömsenkontot på 2,5 Meuro. Från 2014 och fram till 2018 har kunderna/ägarna fått tillbaka hela 22,7 Meuro via Hemömsförsäkringen och trygghetspaketet.

– Vi såg att ett nytt fönster öppnade sig på den åländska försäkringsmarknaden och vi var snabba att anpassa oss för att ge ett större och mer komplett utbud till våra 20 000 åländska kunder och ägare. Detta har även inneburit att vi under året nyanställt 10 personer för att kunna ge våra kunder ännu bättre trygghet i vardagen, säger Dan-Erik Woivalin.

Ömsen har under 2018 förbättrat samtliga sina nyckeltal. Premieinkomsten har ökat med hela 1,0 Meuro mellan 2017 och 2018 till 27,02 Meuro. Skadeersättningarna minskade dessutom från 21 Meuro till 19,3 Meuro. Skadeprocenten minskade således från 92,1 till 71,1 procent.  En nedgång med hela 23 procent.

Det försäkringstekniska resultatet uppgår till 0,46 Meuro och rörelseresultatet efter övriga kostnader och förändring av utjämningsbelopp blev för 2018 5,56 Meuro - ett av de bästa resultaten under 2000-talet.

Även placeringsverksamheten har levererat trots en turbulent marknad. Direktavkastningen är 3,5 procent – mot målet som låg på 3,0 procent. 

Solvenskvoten, som är ett mått på ett försäkringsbolags styrka, ökade från 247 till 255 procent.  Det lagstadgade minimikravet på solvensgraden är 100 procent.

– 2018 överträffade våra högt ställda förväntningar med råge. Ömsen levererar på samtliga nyckeltal och speciellt glad är jag över att vi i stark konkurrens försvarar marknadsandelarna inom hemförsäkringssegmentet som är ett av våra viktigaste affärsområden, säger Dan-Erik Woivalin.

Ömsen har även under 2018 berättat om sina planer på ett nytt ombyggt kontor som blir mera kundanpassat samt den stora satsningen på ett nytt levande centrum i Mariehamn. En nybyggnad på tre fastigheter på totalt 9500 kvadratmeter anpassade för handel och bostäder.

– Vi tror verkligen på en förnyelse av Mariehamns city och allt bra den innebär för både ålänningarna men även för turister som besöker Åland. Nu är vår ambition att komma igång med byggplanerna, säger Dan-Erik Woivalin.  

För ytterligare frågor:

Dan-Erik Woivalin
VD, Ömsen
018 27600
dan-erik.woivalin@omsen.ax

Site by Strax