Nu är den här, vår nya hälsoförsäkring – Ömsen Hälsa | Ömsen

Nu är den här, vår nya hälsoförsäkring – Ömsen Hälsa

För att trygga våra kunders behov har vi de senaste året utvecklat en helt ny försäkring som fokuserar på förebyggande åtgärder men som även ersätter sjukvårdskostnader. Med Ömsen Hälsa är vår vision att du som kund ska få fler friska dagar genom att regelbundet följa upp din hälsa och få både tips och råd i hur du kan hålla eller förbättra din hälsa. Och om du är i behov av vård ska du få rätt vård snabbt och smidigt utan krångel.

Med Ömsen Hälsa får du gå på regelbundna och personliga hälsoträffar hos Medimar där du får handfasta råd om kost, motion, sömn och återhämtning. Allt för att du ska få inspiration till en sund livsstil. Om du skulle bli sjuk har vi en vårdcoach på Medimar som hjälper dig i vårdkedjan.

Ömsen Hälsa kan tecknas av alla i åldrarna 0-100 år utan avbrott. Väntar ni barn kan en försäkring tecknas för barnet efter att rutinultraljudet har gjorts. Då följer försäkringen barnet hela livet till 100-årsdagen utan avbrott och klausuler.

Självrisken i Ömsen Hälsa är 100 euro per år för vuxna istället för en självrisk per skada. Får du vården hos Medimar dras självrisken av redan där, så du inte behöver fundera på vilken skada det hör till eller att skicka kvitton till oss. För barn som har Ömsen Hälsa dras ingen självrisk.

Läs mer om försäkringen på www.ömsenhälsa.ax

 

 

Site by Strax