Olycksfallsförsäkring | Ömsen

Olycksfallsförsäkring

En olycka kommer sällan ensam brukar man säga. Och visst ligger det sanning i det gamla ordspråket. Skulle du eller någon anställd råka ut för en olycka är det inte bara hälsan som drabbas utan också ekonomin. Det är därför viktigt att ha rätt försäkringsskydd för ökad trygghet.

Har du råkat ut för en skada?

Olycksfallsförsäkringar - för både dig och dina anställda

Vi erbjuder dig som företagare både den lagstadgade olycksfallsförsäkringen som du måste teckna för dina anställda samt en frivillig fritidsförsäkring för de anställda.

Du som företagare eller delägare i ledande ställning ingår inte i dessa försäkringar. Därför erbjuder vi dig Företagarens Olycksfallsförsäkring.

Lagstadgad olycksfallsförsäkring

För de anställda

Arbetsgivaren är enligt lag skyldig att teckna en lagstadgad olycksfallsförsäkring för sina anställda i händelse av arbetsolycksfall och yrkessjukdom. Försäkringen är obligatorisk för alla arbetsgivare som har avlönad arbetskraft. Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen ska också tecknas för ägare, bolagsmän och delägare i företag som arbetar i företaget och äger högst 30 % av företaget.

Försäkringen har ingen självrisk.

Premien baseras på arten av arbetet och den lön eller årsarbetsförtjänst som uppges.

Fritidsförsäkring

För de anställda

Utöver den lagstadgade olycksfallsförsäkringen kan arbetsgivaren teckna någon av följande frivilliga försäkringar:

  • Gruppfritidsolycksfallsförsäkring då företaget har minst tre anställda.
Företagarens olycksfallsförsäkring

För dig

I det lagstadgade olycksfallsförsäkringsskyddet ingår inte företagare, delägare i ledande ställning i aktiebolag som äger över 30% av bolaget, samt bolagsmän i öppet bolag och ansvariga bolagsmän i kommanditbolag. Därför kan vi erbjuda dig en egen olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt i hela världen.

Premien för försäkringen är beroende av yrke och årsarbetsinkomst. Årsarbetsinkomsten ska vara densamma som den företagspension (FöPL) du valt. Premien är avdragsgill i beskattningen. 

Försäkringen har ingen sjävrisk

Kom ihåg att teckna din FöPL-försäkring före du tecknar Företagarens Olycksfallsförsäkring

Kundinformation 2019, löneanmälan 2018

Site by Strax