Olycksfallsförsäkringar - för både dig och dina anställda

Vi erbjuder dig som företagare både den Lagstadgade Olycksfallsförsäkringen som du måste teckna för dina anställda samt en Frivillig Fritidsförsäkring för de anställda.

Du som företagare eller delägare i ledande ställning ingår inte i dessa försäkringar. Därför erbjuder vi dig Företagarens Olycksfallsförsäkring.

För skolor och föreningar har vi en Gruppolycksfallsförsäkring som med fördel kan tecknas för att komplettera den lagstadgade försäkringen.

För de anställda

Arbetsgivaren är enligt lag skyldig att teckna en lagstadgad olycksfallsförsäkring för sina anställda i händelse av arbetsolycksfall och yrkessjukdom. Försäkringen är obligatorisk för alla arbetsgivare som har avlönad arbetskraft. Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen ska också tecknas för ägare, bolagsmän och delägare i företag som arbetar i företaget och äger högst 30 % av företaget.

Försäkringen har ingen självrisk.

Premien baseras på arten av arbetet och den lön eller årsarbetsförtjänst som uppges.

För de anställda

Utöver den lagstadgade olycksfallsförsäkringen kan arbetsgivaren teckna någon av följande frivilliga försäkringar:

  • Gruppfritidsolycksfallsförsäkring då företaget har minst två anställda.

För dig

I det lagstadgade olycksfallsförsäkringsskyddet ingår inte företagare, delägare i ledande ställning i aktiebolag som äger över 30% av bolaget, samt bolagsmän i öppet bolag och ansvariga bolagsmän i kommanditbolag. Därför kan vi erbjuda dig en egen olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt i hela världen.

Premien för försäkringen är beroende av yrke och årsarbetsinkomst. Årsarbetsinkomsten ska vara densamma som den företagspension (FöPL) du valt. Premien är avdragsgill i beskattningen. 

Försäkringen har ingen sjävrisk

Kom ihåg att teckna din FöPL-försäkring före du tecknar Företagarens Olycksfallsförsäkring

För föreningar och skolor

Gruppolycksfallsförsäkring är i jämförelse med den lagstadgade olycksfallsförsäkringen frivillig. Det är en försäkring som med fördel kan tecknas för att komplettera den lagstadgade försäkringen.

Försäkringen passar ypperligt för skolelever inom låg- och högstadieskolor men även för gymnasiestuderande. Försäkringen tecknas som en gruppförsäkring och ersätter om eleven skulle råka ut för ett olycksfall på väg till skolan, under skoldagen eller på väg hem från skolan. Den gäller även vid klassresan till Sverige eller Finland.

Gruppolycksfallsförsäkringen är ett gott skydd vid exempelvis lägerverksamhet, kurser osv.

Försäkringen ersätter offentlig vård och har ingen självrisk. Försäkringen kan tecknas under en viss tidsperiod eller som en fortlöpande försäkring.