Fastighetsförsäkring, AXFF

Ett fribelopp är något som ingår i er försäkring utan särskilt omnämnande i försäkringsbrevet. 
Försäkringen omfattar vid varje skada även nedanstående egendom.

Försäkringsobjekt

Maximiersättning

Arbetstagarens egendom 1 000 €, för varje arbetstagare
Kunders egendom 10 000 €, totalt för samtliga kunder
Lagrad information 10 000 €

Till byggnad hörande anläggningar och system - utanför byggnad och inom fastigheten - för:

  • vatten, värme och avlopp
  • ventilation, luftkonditionering, gas och el
  • data, tele- och TV kommunikation
Ingen beloppsbegränsning
Tomt och markanläggningar 10 000 €
Konstruktion om högst 12m², på försäkringsställe Ingen beloppsbegränsning
Maskinerier 10 000 € x antalet försäkrade byggnader
Värmekulvert 10 000 € x antalet försäkrade byggnader
Rån och Överfall 10 000 €
Transport 175 000 €

För närmare information se villkor AXFF