Skadeförebyggande riskanalys av företag

Vi kan nu erbjuda våra företagskunder två olika kostnadsfria riskanalyser för företag.

  1. Riskanalys av verksamhetens byggnader innebär en genomgång i syfte att se över företagets risker inom brand, inbrott och vatten i första hand, då dessa skador är allra mest oroande och kostsamma.
     
  2. Riskanalys av företagets arbetsmiljörisker innebär en genomgång av risker för olyckor och personskador på arbetsplatsen. Vi ser över de största och vanligaste riskerna för ditt företag och har som målsättning att minska antalet sjukskrivningar som är relaterade till olyckor på arbetsplatsen.

Varför göra en riskanalys för företaget?

Genom en riskanalys av ditt företag kan vi identifiera och eliminera eventuella risker på verksamhetens byggnader eller för arbetsolyckor, samt ge förslag till åtgärdsplan.
I en besiktningsrapport ger vi råd om åtgärder som kan utföras i avsikt att minska företagets skaderisker. Observera att råden enbart är vägledande och att företaget i övrigt ska förhålla sig till för verksamheten gällande lag- och myndighetskrav. Besiktningsrapporten upplyser även där företaget inte uppfyller försäkringsvillkorens säkerhetsföreskrifter och även där ges det en åtgärdsplan för påträffade brister.

Minimera verksamhetens risker

Längre avbrott i verksamheten till exempel efter en brand kan visa sig vara väldigt betungande för företaget, och i värsta fall rentav förödande om företagets kunder på grund av avbrottet istället vänder sig till andra leverantörer. Det är en bland flera orsaker, till varför det är viktigt att minimera verksamhetens risker.

Minska olyckorna på arbetsplatsen

En trygg och säker arbetsplats tjänar alla på och färre olyckor på arbetsplatsen innebär en besparing av kostnader i form av lägre sjukfrånvaro - företagets erfarna kompetenta arbetskraft är den mest produktiva!

Försäkringsgenomgång

Samtidigt som riskanalysen görs kan det vara bra att ha en försäkringsgenomgång, där vi tillsammans kontrollerar att samtliga värden och kvadratmetrar för byggnader, inventarier med mera i er försäkring är uppdaterade.

Vid riskanalys av arbetsmiljörisker gör vi följande:

  • Innan platsbesöket ser vi över olycksfallsstatistiken för ditt företag för de senaste åren, för att kunna analysera era största/vanligaste risker.

Vid försäkringsgenomgång behöver vi följande:

  • Lista på inventarier och egendom med önskat försäkringsvärde.
  • Byggnaders måttsatta bygglovsplanritning (samtliga våningar), om det saknas mått så kan vi vara behjälpliga med uppmätning på plats.

Hur gör man?

Om du är intresserad av att vi utför en riskanalys för ditt företag fyller du i intresseanmälan i formuläret nedan.
En av våra riskingenjörer, Christian eller Mikael kontaktar därefter dig för att boka en tid för platsbesök.

Intresseanmälan för riskanalys för ditt företag
Jag är intresserad av
Kontakta mig på