Obligatorisk och frivillig försäkring

Ditt fordon behöver två försäkringar för att ge dig maximal trygghet om en olycka inträffar. Trafikförsäkringen är obligatorisk enligt trafikförsäkringslagen. Denna kompletterar du med en frivillig bilförsäkring som kan ha olika omfattningar.

Den obligatoriska trafikförsäkringen

Trafikförsäkringen ersätter personskador på förare, passagerare och utomstående såsom till exempel drabbade fotgängare och cyklister. Den ersätter även skador som du orsakar på annans egendom.

Den ersätter inte skador på ditt eget fordon eller din egendom, däremot ersätter trafikförsäkringen skadorna på motpartens fordon. 

Vid varje skada betalar du själv en del av kostnaderna. Den självrisk du har valt framgår på ditt försäkringsbrev. Ju högre självrisk du väljer desto lägre premie betalar du.

Hur hög bonus du får en ny trafikförsäkring bestäms av er skadehistorik, vi kallar den för kundbonus. Kontakta oss för att kontrollera vilken bonus ni har rätt till.

Max bonus är 70%, vid en skada sjunker bonusen med 20% för att därefter öka med 5% för varje skadefritt år.