Kombinerad Företagsförsäkring, AXKF

Ett fribelopp är något som ingår i er försäkring utan särskilt omnämnande i försäkringsbrevet. 
Vid försäkring av maskinerier eller varor omfattar försäkringen vid varje skada även nedanstående egendom.

Försäkringsobjekt

Maximiersättning

Arbetstagarens egendom 1 000 €, för varje arbetstagare
Kunders egendom 10 000 €, totalt för samtliga kunder
Lagrad information 10 000 €

Pengar och värdehandlingar:

  • vid förvaring enligt villkoret godkänt valv, skåp eller box
  • vid förvaring i oklassificerat brandsäkert och dyrkfritt kassaskåp

 

10 000 €

1 000 €

Stöldbegärlig egendom (inbrott) 5 000 €
Hyrd försäkringslokal (skadegörelse) 10 000 €
Rån och överfall 10 000 €
Transport 175 000 €

För närmare information se villkor AXKF