Olycksfall | Ömsen

Olycksfall

Har du en olycksfallsskada för lagstadgad eller frivilliga olycksfallsförsäkringar så fyller du i blanketterna nedan och skickar in dem till oss. Kom ihåg att bifoga kopior på eventuella kvitton. Våra skadereglerare hjälper dig personligen med dina skador snabbt och smidigt. 

Blanketter för skadeanmälan

Här hittar du anmälningsblankett och anvisningar till anmälan om olycksfall i arbetet eller på fritiden.
Kom ihåg att skriva ut och underteckna blanketten innan du sänder den till oss.

Olycksfallsblanketterna kan skickas ofrankerade till vår postadress eller till olycksfall@omsen.ax

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag
Svarsförsändelse
Avtal 22100/26
22103 Mariehamn

Här hittar du anmälningsblankett och anvisningar till anmälan om yrkessjukdom.
Kom ihåg att skriva ut och underteckna blanketten innan du sänder den till oss.

Olycksfallsblanketterna kan skickas ofrankerade till vår postadress eller till olycksfall@omsen.ax

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag
Svarsförsändelse
Avtal 22100/26
22103 Mariehamn

Här hittar du anmälningsblankett och anvisningar till anmälan om olycksfallet.
Kom ihåg att skriva ut och underteckna blanketten innan du sänder den till oss.

Olycksfallsblanketterna kan skickas ofrankerade till vår postadress eller till personskador@omsen.ax

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag
Svarsförsändelse
Avtal 22100/26
22103 Mariehamn

Här hittar du försäkringsintyget 

Site by Strax