Trygghetspaketet | Ömsen
Trygghetspaket logo

Trygghetspaketet

Vi brand- och vattensäkrar ditt hem gratis

En bra försäkring

De vanligaste och mest ödeläggande skadorna i hus och hem är bränder och översvämningar. Över 70 procent av alla elbränder i boningshus börjar vid spisen. Två tredjedelar av alla vattenskador är läckage i tappvattensystemet. Av våra ersättningskostnader hänför sig 78 procent till just ersättning för skador från tappvattensystemet.

Både vattenskador och bränder innebär också mycket mer än bara direkta kostnader. Skadorna medför också stor olägenhet för de drabbade. Sanering av lukt, rök, sot och följderna av vatten är både omfattande och tidskrävande.

I 150 år har Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag varit en aktiv deltagare i samhället. Vår grundtanke är och har alltid varit att skapa trygghet för den enskilda individen och för vårt lokala samhälle. Våra försäkringar ger trygghet men bäst är förstås att slippa skador helt och hållet. Därför har vårt skadeförebyggande arbete blivit allt mer omfattande.

För att förebygga dessa skador hos våra kunder är vi stolta att kunna ge vårt Trygghetspaket till de som har sitt boningshus försäkrat i en Hemöms hos oss. Trygghetspaketet består av vattenfelsbrytaren Leakomatic och en spisvakt från Safera. I paketet ingår även installation av dessa som utförs av Klingbergs elektriska. Trygghetspaketet är värt cirka 2000 euro men kan spara stora kostnader, bekymmer och till och med liv, om vi kan förhindra en brand- eller vattenskada i ett hus. 

Snart är det dags för dig med

Du kommer att få hem ett brev med närmare information när installation i ditt område blir aktuellt. Installationen sköts av Klingbergs Elektriska och det är till dem du ringer och bokar en tid på telefon +358 18 22 111.
Om du har ett galvaniserat rör för inkommande vatten kan det behöva bytas ut innan installationen kan göras. Det är en kostnad som inte ingår i installationen eller Trygghetspaketet. Konsultera gärna med Klingbergs ifall du är osäker på hur det ser ut hos dig. 

Safera upptäcker faran.

Tack vare sin smarta teknik upptäcker Safera faror som vi människor inte kan observera och hela familjen kan känna sig trygg.

Se på filmen hur spisvakten kan förhindra en brand vid spisen.

Safera spisvakt

Site by Strax